Tijdlijn voor het nieuwe pensioenstelsel

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel verloopt over meerdere jaren. Achter de schermen bereiden wij alles zorgvuldig voor, zodat de overgang zo soepel mogelijk verloopt voor u en uw werknemers. De belangrijkste momenten voor de overstap naar het nieuwe stelsel per jaar vindt u in de tijdlijn.

2021

In 2021: een (voorlopige) keuze voor het type contract
De sociale partners selecteren het type contract dat gaat gelden voor de nieuwe pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. De keuze is tussen:

2022

Begin 2022: wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel gaat naar de Tweede Kamer
In 2021 zijn de details van het nieuwe pensioenstelsel verder uitgewerkt en vastgelegd in een wetsvoorstel.

2023

Uiterlijk 1 januari 2023: nieuwe pensioenwet treedt in werking
Wanneer de wet definitief is goedgekeurd, staat vast welke uitgangspunten gelden voor het nieuwe pensioenstelsel en de overgang daarnaartoe.

2024

Uiterlijk 2024: besluit sociale partners over bestaande pensioenen
Sociale partners (de werknemers- en werkgeversorganisaties) beslissen of bestaande pensioenen overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel.

2027

Uiterlijk 1 januari 2027: het nieuwe pensioenstelsel gaat in
Uiterlijk op deze datum stappen alle pensioenfondsen over naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat geldt ook voor Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.