Veelgestelde vragen

Op dit moment weten we nog niet de exacte details van het nieuwe pensioenstelsel. De wetgeving voor het nieuwe pensioenstelsel is nog niet af. In 2021 is het wetsvoorstel uitgewerkt. Het voorstel is begin 2022 naar de Tweede Kamer gegaan.  Hoe onze pensioenregeling er straks uitziet, is afhankelijk van de wetgeving die dan geldt. En de keuze van de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) voor het type contract: de solidaire premieregeling of de flexibele premieovereenkomst.
Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan of gaan ondernemen. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel op deze ontwikkelingen aansluit. Daarom heeft het kabinet samen met sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW.

Wat verandert er voor uw werknemer?

Op dit moment worden de regels verder uitgewerkt. Wat wij al weten is: 

  • Pensioen gaat meebewegen met de beurzen. Gaat het goed met de economie, dan merkt uw werknemer dit eerder in de pensioenpot of uitkering. Gaat het minder goed, dan ziet de werknemer dat ook terug in zijn pensioenpot of pensioenuitkering.
  • Pensioen wordt transparanter. Uw werknemer krijgt straks een eigen pensioenpot waarin deze beter kan zien hoeveel hij op dat moment opbouwt en hoe hoog zijn pensioenuitkering dan is. 
  • Hoe het pensioen er straks uit gaat zien, hangt ook af van het contract dat de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) samen met het pensioenfonds kiezen. Zij kiezen tussen 2 contracten: de solidaire premieregeling of de flexibele premieovereenkomst.
Op dit moment is dit nog niet duidelijk. De sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) moeten kiezen wat er gebeurt met bestaande opgebouwde pensioenen. Ze kunnen ervoor kiezen om opgebouwde pensioenen mee te nemen naar het nieuwe stelsel. Of ervoor kiezen de opgebouwde pensioenen te handhaven zoals ze zijn, en alleen de nieuwe pensioenopbouw in het nieuwe pensioenstelsel te doen. Uiterlijk in 2024 moeten zij hierover een besluit nemen.

Wat verandert er voor u?

De premie wordt stabieler en voorspelbaarder. De meeste huidige pensioenregelingen zijn uitkeringsregelingen: de hoogte van de pensioenuitkering is het uitgangspunt en de premie wordt hieraan aangepast. De nieuwe pensioencontracten zijn premieregelingen: de vaste premie is het uitgangspunt. De hoogte van het pensioen hangt af van de beleggingsresultaten. Kortom, het huidige stelsel is in veel gevallen een DB-regeling (Defined Benefit) en straks zijn alle regelingen DC-regelingen (Defined Contribution).
Op dit moment wordt er een nieuwe pensioenwet gemaakt. Dit wetsvoorstel is begin 2022 naar de Tweede Kamer gegaan Daarmee is het openbaar en wordt duidelijker hoe de nieuwe regels er precies gaan uitzien. Het nieuwe pensioenstelsel gaat uiterlijk op 1 januari 2027 in. De meeste pensioenfondsen willen al eerder met de nieuwe regels gaan werken. Zij zijn zich hierop nu aan het voorbereiden. Net als Pensioenfonds voor de Architectenbureaus dat al in 2026 wil overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel.
We houden u in de komende jaren op de hoogte over het nieuwe pensioenstelsel en wat dit betekent voor de pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. We plaatsen informatie op onze website en bespreken dit onderwerp in onze nieuwsberichten voor werkgevers.