Wat is het nieuwe pensioenstelsel?

Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel. Iedereen die nu pensioen opbouwt of al pensioen ontvangt, krijgt hiermee te maken. Het pensioenstelsel verandert zodat het beter aansluit bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op de financiële markten. Het nieuwe pensioenstelsel gaat naar verwachting per 1 januari 2023 in. Daarna hebben wij nog tot 1 januari 2027 om de nieuwe regels door te voeren.

In het nieuwe pensioenstelsel is de vaste pensioenpremie het uitgangspunt. Werkgevers en werknemers leggen gezamenlijk een pensioenpremie in. Deze pensioenpremies worden belegd. Het uiteindelijke pensioenresultaat hangt af van de beleggingsresultaten.

Pensioenstelsel sluit aan op actuele ontwikkelingen

Mensen werken niet meer hun hele leven bij dezelfde werkgever en veel mensen werken als zzp’er. Daarnaast worden mensen ouder dan vroeger. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel bij deze ontwikkelingen aansluit. Daarom hebben de sociale partners (de werknemers- en werkgeversorganisaties) samen met het kabinet afspraken gemaakt over een nieuw pensioenstelsel.

Pensioen wordt persoonlijker en transparanter

Deelnemers krijgen in het nieuwe pensioenstelsel informatie over hoe hun individuele pensioenvermogen ervoor staat. Zo kunnen ze zien hoeveel pensioen er voor hen persoonlijk is gereserveerd. Het pensioen wordt dus persoonlijker en transparanter.

Pensioen wordt beweeglijker

Ook gaat het pensioen meebewegen met de economie. Als het economisch goed gaat, kan het pensioen omhoog. Als het met de economie minder gaat, ziet de deelnemer dat ook terug in het pensioen.

Kiezen uit 2 nieuwe contracten

Het nieuwe pensioenstelsel kent 2 varianten oftewel 2 soorten pensioenregelingen. Beide regelingen zijn premieovereenkomsten, wat betekent dat een vaste pensioenpremie wordt beloofd. De ene regeling biedt meer keuzevrijheid. De andere regeling biedt meer mogelijkheden om risico’s met elkaar te delen. De sociale partners kiezen samen met de pensioenfondsen de variant die het beste bij hun deelnemers past.