Aanmelden van uw werknemers bij uw pensioenfonds

Het is uw verantwoordelijkheid als werkgever te zorgen voor een tijdige, correcte en volledige pensioenaangifte. In ons pensioenreglement vindt u de voorwaarden voor deelname onder artikel 1.

Voorwaarden voor deelname aan onze pensioenregeling

  • de werkgever is verplicht of vrijwillig aangesloten bij ons pensioenfonds
  • de werknemer heeft een arbeidsovereenkomst met die werkgever
Is de werknemer 21 jaar of ouder? Dan neemt deze volledig deel aan de pensioenregeling. U moet pensioenaangifte doen en u betaalt premie.  

Is de werknemer jonger dan 21 jaar? Dan geldt de aspirantenregeling:

  • de werknemer is wel verzekerd voor het risico van overlijden (recht op nabestaandenpensioen)
  • de werknemer bouwt geen ouderdomspensioen op 
  • de werknemer en werkgever hebben geen premieplicht

Voor deze werknemers mag u geen pensioenaangifte doen!

U doet geen pensioenaangifte voor een werknemer die: 
  • bestuurder is van een NV of BV en die ook de werkgever van de medewerker is
  • directeur-grootaandeelhouder (DGA) is van een NV of BV en die ook de werkgever van de medewerker is 
  • leerling of student is van een school of onderwijsinstelling en tijdens de stageperiode werkt in dienst van de werkgever
  • scholier of student is en die tijdens studie werkt in dienst van de werkgever voor het opdoen van praktische ervaring

Let op: uitzondering hierop zijn DGA's die in 2007 kozen voor vrijwillige voorzetting. Voor hen doet u wel pensioenaangifte. Meer informatie over pensioenaangifte DGA bij vrijwillige voortzetting

29-11-2021

Neemt u voor antwoord op uw vraag contact met ons op. Wij staan voor u klaar.