Cao-akkoord definitief; gevolgen voor uw pensioenaangifte

De nieuwe cao 2021-2023 geldt per 1 maart 2021. Op 19 mei 2021 zijn alle cao-partijen akkoord gegaan met het onderhandelaarsakkoord. In de nieuwe cao staan een aantal afspraken die van belang zijn voor u bij het aanleveren van loon- en premiegegevens via een Levering Premie en Gegevens (LPG).

Cao-afspraken die van invloed zijn op uw loon- en premie-aanlevering (LPG)

 • De pensioenpremie stijgt in 2022. Per 1 januari 2022 wordt de pensioenpremie verhoogd van 23% naar 24,5%. U betaalt 55% en uw werknemer 45%. 
 • Er zijn afspraken gemaakt over loonstijgingen per half jaar:
  • 1,5% per 1 juli 2021.
  • 1% per 1 januari 2022 (als vast bedrag, 1% gemiddeld berekend over alle salarissen).
  • 0,75% per 1 juli 2022.
  • 0,75% per 1 januari 2023 (als vast bedrag, gemiddeld over alle salarissen). 
Let op: De loonstijging per 1 juli 2021 heeft geen invloed op het pensioengevend salaris van uw werknemers. Het pensioengevend salaris wordt altijd vastgesteld op 1 januari van het betreffende jaar. Salarisverhogingen gedurende het jaar hebben hierop geen invloed. De loonsverhoging van 1 juli 2021 verwerkt u per 1 januari 2022 in de aanlevering van de loon- en premiegegevens.

30-08-2021

 • Het akkoord op het aanvullend geboorteverlof WIEG voor partners heeft geen invloed op de aanlevering van loon- en premiegegevens. Hiervoor geldt 100% doorbetaling pensioenpremie.
Het is nu nog niet bekend of en zo ja, welke wijzigingen er nog meer komen per 1 januari 2022. In december informeren wij u over de eventuele, verdere wijzigingen voor 2022.
Neemt u voor antwoord op uw vraag contact met ons op. Wij staan voor u klaar.