De Pensioenchecker: in 2 minuten inkomen voor later checken

Weten uw werknemers hoe hun pensioen ervoor staat? Kunnen zij zich ook later de dingen veroorloven die zij willen doen? Binnen 2 minuten geeft de Pensioenchecker een totaaloverzicht van al het pensioen. Deze nieuwe app geeft uw werknemer een overzicht van zowel het pensioen bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus als bij andere pensioenfondsen. En ook de AOW wordt meegerekend.

De app biedt een totaaloverzicht

Het grote voordeel van deze app is dat hij binnen 2 minuten een totaaloverzicht van het inkomen voor later, dus inclusief de AOW en bij andere fondsen opgebouwd pensioen. De app toont het nettobedrag dat uw werknemer straks krijgt. Ook voor werknemers die zijn gescheiden, meer of minder zijn gaan werken of langere tijd in het buitenland hebben gewoond biedt de Pensioenchecker snel inzicht in het inkomen later.

Hoe werkt het?

Willen uw werknemers meteen checken hoe zij er later voor staan? Zij vinden de Pensioenchecker in de Google play store of de App store. 

Hoe werkt de Pensioenchecker: 

  • Uw werknemer logt in met zijn DigiD; 
  • Uw werknemer ziet zijn netto maandbedrag aan AOW en pensioen; 
  • Uw werknemer kan bekijken wat eerder stoppen met werken voor hem betekent;
  • Uw werknemer kan ontdekken wat extra sparen hem oplevert.

Pensioenchecker wint prijs

De Pensioenchecker werd officieel gelanceerd tijdens de Pensioen3Daagse 2020. De app won de Pensioenwegwijzer 2020. Een prijs voor initiatieven die het mensen makkelijk maakt inzicht te krijgen in hun pensioen. De Pensioenchecker is een initiatief van de Nederlandse pensioenuitvoerders, de grote pensioenfondsen en de Pensioenfederatie. Intussen is de app al ruim 30.000 keer gedownload. De app krijgt gemiddeld een 7,5 van gebruikers.

25-05-2021