De reglementswijzigingen in 2021

Volgend jaar verandert de pensioenregeling aanzienlijk. Sociale partners in de architectenbranche vinden het belangrijk dat de kosten voor pensioen stabiel zijn en blijven. Daarom hebben wij besloten dat de pensioenpremie 23% van de pensioengrondslag blijft. U betaalt 12,65% en uw werknemer 10,35%, net als vorig jaar. Pensioen is de afgelopen jaren als gevolg van de economische situatie wel duurder geworden. Dit betekent dat er volgend jaar minder ouderdomspensioen wordt opgebouwd, namelijk 20% minder. De pensioenopbouw wordt in 2021 1,39% van de pensioengrondslag. De opbouw en verzekering van het nabestaandenpensioen blijft gelijk. Uw werknemers ontvangen rond 16 december een brief over wat de wijzigingen voor hen betekenen.

Wat betekent dit voor u in 2021?

  • De pensioenpremie verandert niet en blijft dus 23% van de pensioengrondslag. U betaalt 55% en uw werknemer 45%. U houdt 10,35% in op het brutosalaris van uw werknemers. 
  • De franchise wordt per 1 januari 2021 verhoogd naar € 14.789,-- bij een fulltime contract. En evenredig aangepast als uw werknemer in deeltijd werkt. 
  • Het maximum pensioengevend inkomen gaat omhoog naar € 80.041,--. En evenredig aangepast als uw werknemer in deeltijd werkt. Komt het salaris van uw medewerker boven deze grens, dan wordt over het meerdere geen premie betaald.

Wat verandert er voor uw werknemers?

  • De opbouw van het partnerpensioen en wezenpensioen wordt niet verlaagd. De verlaging van het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen heeft daardoor geen invloed op de hoogte van het partner- en wezenpensioen.
  • De opbouw van het ouderdomspensioen wordt verlaagd van 1,738% naar 1,39% per jaar van de pensioengrondslag. Dat betekent 20% minder pensioenopbouw.
    Een rekenvoorbeeld: Stel dat het salaris € 40.000 per jaar bedraagt. Door de verlaging van de pensioenopbouw bouwt uw werknemer in plaats van bruto € 438,- per jaar € 350,- op. 

04-12-2020