Jaarverslag Pensioenfonds voor de Architectenbureaus 2021

Onze activiteiten en resultaten in 2021

Met het jaarverslag 2021 geven wij u inzicht in onze activiteiten en resultaten in 2021. Zoals de stijging van onze dekkingsgraad in het afgelopen jaar van 112,2% naar 123,2% en ons beleggingsresultaat van 3,7%. Maar ook leggen we verantwoording af over onze activiteiten op het gebied van duurzaam beleggen, de gemaakte kosten en de inrichting van onze bestuurlijke organisatie. 

De belangrijkste feiten en cijfers vindt u in ons verkort jaarverslag.

21-06-2022