Pensioenfonds onderzoekt versoepeling regels voor premiebetalingen

Door het coronavirus is het leven in Nederland drastisch veranderd. Dit kan bij veel ondernemers leiden tot financiƫle onzekerheid. Wij begrijpen dat u als werkgever hierdoor mogelijk in betalingsproblemen kunt komen.

Het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus onderzoekt momenteel of concrete maatregelen genomen kunnen worden. Het gaat om maatregelen om bedrijven die vanaf de eerste week van maart in de problemen zijn gekomen door het coronavirus tegemoet te komen. Wij nemen hierin de afspraken mee die zijn gemaakt door de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Daarmee geven we een signaal naar de architectenbranche dat wij ons binnen onze mogelijkheden maximaal zullen inzetten om bedrijven met liquiditeitsproblemen te helpen.

Bestudering maatregelen door de overheid

De noodmaatregelen van de overheid moeten nog nader worden uitgewerkt. Zodra er meer bekend is over de invulling van de noodmaatregelen en de effecten hiervan op de premiebetaling, informeren wij u via onze website.

25-03-2020