Uitstel 'bedrag ineens'

Vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk een deel van het pensioen in 1 keer op te nemen. Eerder was de bedoeling dat dit al per 1 januari 2022 zou kunnen. Dit uitstel geeft ons meer tijd deze nieuwe keuzemogelijkheid goed uit te voeren. De exacte inhoud van de nieuwe keuzemogelijkheid wordt de komende tijd verder besproken met alle betrokken partijen. Zodra meer bekend is, informeren wij u verder.

Uw werknemer mag straks zelf weten hoe hij het 'bedrag ineens' wil besteden

De mogelijkheid om een deel van het pensioenbedrag in 1 keer te laten uitbetalen, is een van de onderdelen van het nieuwe pensioenstelsel. Als uw werknemer hiervoor kiest, dan krijgt hij tot maximaal 10% van het opgebouwde ouderdomspensioen op zijn rekening gestort. Hij kan met dit bedrag bijvoorbeeld een deel van zijn hypotheek aflossen, maar hij kan er ook van op vakantie gaan. De besteding van dit 'bedrag ineens' is dus aan hem zelf.

Ontvangen van 'bedrag ineens' kan gevolgen hebben voor de belasting

Een bedrag in 1 keer op de bankrekening kan gevolgen hebben voor de belastingaangifte en eventuele toeslagen die uw werknemer krijgt. Wat de effecten hiervan zijn, hangt onder andere af van de hoogte van het uitgekeerde bedrag ineens en zijn persoonlijke situatie.

Wij kunnen nog geen bedragen noemen of berekeningen maken

Als de wetgeving en inhoud uiteindelijk definitief zijn vastgesteld, biedt ook Pensioenfonds voor de Architectenbureaus de mogelijkheid om vanaf 2023 een 'bedrag ineens' op te nemen. Op dit moment kunnen we nog niet zeggen wat het in de situaties van uw werknemers kan betekenen. We kunnen u nog geen berekeningen geven of voorbeeldbedragen noemen.

Uw werknemer kan 'bedrag ineens' niet combineren met andere keuzemogelijkheden

Het is in het wetsvoorstel nog niet mogelijk om de keuzemogelijkheid voor een pensioenbedrag ineens te combineren met de keuzemogelijkheid om eerst meer en later minder pensioen te ontvangen. Kiest uw werknemer dus ervoor eerst een hogere maandelijkse pensioenuitkering te ontvangen, bijvoorbeeld tot aan zijn AOW-leeftijd en vervolgens een lagere maandelijkse pensioenuitkering? Dan kan hij die keuze nog niet combineren met de keuze voor een 'bedrag ineens'.

25-05-2021