Premie betalen

Voor het pensioen van uw werknemers betaalt u pensioenpremie aan het pensioenfonds.

Op het financieel e-mailadres ontvangt u de factuur en meldingen en informatie over de factuur. Wilt u het financieel e-mailadres wijzigen doe dit als volgt:

 • Ga naar pensioenaangifte.apg.nl
 • Log in met eHerkenning op beveiligingsniveau EH3 en de dienst 'APG-Pensioenaangifte' of APG-werkgever'
 • Klik op 'SWP' in de balk bovenaan
 • Ga naar het tabblad 'Organisatie'
 • Kies 'Wijzig organisatiegegevens'
 • Klik op ‘Financiële administratie’
 • Vul het nieuwe financiële e-mailadres in
 • Klik op 'Controleer'
 • Klik op 'Zend in'

Let op! Staat de status in ‘overzicht wijzigingsverzoeken’ op verwerkt? Dan is uw wijziging binnen tien werkdagen zichtbaar via ‘Uw organisatiegegevens wijzigen’ in SWP. 

Een gedetailleerde beschrijving van ons beleid Premiebetaling is terug te vinden in de Toelichting levering premie en gegevens.

Na acceptatie en verwerking van uw Levering Premie en Gegevens (LPG) ontvangt u per e-mail de premiefactuur.
De premiefactuur wordt verstuurd naar het e-mailadres dat bij ons staat geregistreerd bij de financiële administratie in de Selfservice Werkgevers Portal. Hier vindt u de handleiding voor het controleren van uw gegevens. U kunt de premiefacturen via automatische incasso of via overschrijving betalen.

 1. Betalen via automatische incasso
  U betaalt de premiefactuur het eenvoudigst via automatische incasso. Met automatische incasso betaalt u tijdig en voorkomt u aanmaningskosten, wettelijke rente en incassokosten. De premies worden dan van uw rekening afgeschreven. Bij automatische incasso vermelden wij een mandaat ID in de betaalomschrijving. Hiermee zorgen we voor een veilige verwerking van uw betaling. Als u niet akkoord bent met de afschrijving neemt u contact op met uw bank en vermeldt u dit ID.
  Let op! Alleen premiefacturen innen wij via automatische incasso. Alle andere facturen betaalt u zelf via overschrijving.
 2. Betalen via overschrijving
  Betaalt u niet via automatische incasso, dan ontvangt u standaard van ons een factuur met daarop het verschuldigde premiebedrag en het betalingskenmerk dat u bij overboeking moet vermelden. Zorg ervoor dat u het betalingskenmerk correct overneemt, anders kunnen wij uw premiebetaling niet automatisch verwerken. 
Wilt u gebruikmaken van automatische incasso? Zo stelt u het in

Rekeningnummer

Rekeningnummer: NL94 ABNA 0249 2250 42
t.n.v. Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus

Alle creditbedragen verrekenen we met de oudste factuur. Daarom vragen wij u ook zelf allereerst de oudste openstaande factuur te betalen. In het tabblad 'Financieel' kunt u controleren welke de oudste openstaande factuur is. Heeft u geen openstaande facturen meer? Dan betalen we het creditbedrag aan u uit. Wij storten dit bedrag alleen op het rekeningnummer dat in onze administratie op 'geverifieerd' staat. Zo weten wij zeker dat wij uitbetalen op het juiste rekeningnummer.  

Heeft u uw rekeningnummer nog niet aan ons doorgegeven? Doe dit dan snel en eenvoudig via ons portaal: 
 • Ga naar pensioenaangifte.apg.nl
 • Log in met eHerkenning op beveiligingsniveau EH3 en de dienst 'APG-werkgever'
 • Klik op 'SWP'
 • Vul  rechtsboven in het blauwe vak uw aansluitnummer in 
 • Klik in het tabblad 'Organisatie' op 'Wijzig organisatiegegevens'
 • Kies op de pagina 'Beheren organisatiegegevens' het kopje 'Rekeningen'
 • Klik op de knop 'Toevoegen'als u een of meerdere rekeningen wilt toevoegen 
 • Vul de gevraagde gegevens in en klik op 'Voeg toe'
 • Klik op 'Controleer'
 • Klik op 'Zend in'

Via het Selfservice Werkgevers Portaal kunt u uw facturen online raadplegen. U vindt uw facturen onder het tabblad 'Dossier'.
U logt in via pensioenaangifte.apg.nl

De betaaltermijn is 14 dagen. Zorgt u voor tijdige betaling van de premies? Dan kan Pensioenfonds voor de Architectenbureaus het geld direct beleggen. En zo zorgdragen voor een juiste en goede opbouw van het pensioen van uw werknemers. 
Daarom is het belangrijk dat u facturen binnen de gestelde betaaltermijn betaalt. 

Wanneer brengt Pensioenfonds voor de Architectenbureaus rente in rekening?
Wij brengen rente in rekening als u premies of facturen niet op tijd betaald. Dit heeft het bestuur van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus besloten.
Deze maatregel is doorgevoerd om werkgevers te stimuleren facturen op tijd te betalen.

Incassotraject
Het incassotraject bestaat uit 4 stappen:

 1. 1e Aanmaning per e-mail 
 2. 2e Aanmaning per e-mail 
 3. Telefonisch contact waarin wij met u de reden bespreken van het uitblijven van de betaling; blijft een betaling of oplossing uit dan volgt zonder verdere aankondiging stap 4
 4. Automatische overdracht aan incassobureau 

Let op: er zijn kosten verbonden aan de overdracht aan het incassobureau, deze kosten komen volledig voor uw rekening.

Bekijk het overzicht van de incassokosten:

Hoofdsom  Percentage incassokosten
tot en met 2.500 euro
15% met een minimum van 40 euro

2.501 tot en met 5.000 euro
10%
5.001 tot en met 10.000 euro
5% 
10.001 tot en met 200.000 euro
1% 
meer dan 200.000 euro
0,5% met een maximum van 6.775 euro

Voor alle incassodossiers met een ingangsdatum voor 1 januari 2022 geldt onderstaande tarief:

Hoofdsom Incassokosten (exclusief btw)
tot € 250,00 € 37,00  
€ 250,00  tot € 500,00   € 75,00 
€ 500,00  tot € 1.250,00   € 150,00 
€ 1.250,00  tot € 2.500,00   € 300,00
€ 2.500,00  tot € 3.750,00   € 450,00
€ 3.750,00  tot € 5.000,00   € 600,00
meer dan € 5.000,00  15%

Kunt u een keer niet of niet op tijd betalen?

U kunt een betalingsregeling aanvragen. Dit zijn de voorwaarden:

 • U heeft één keer per jaar recht op een regeling
 • U betaalt over het openstaande bedrag  8% rente 
 • U heeft geen openstaande vordering bij ons incassobureau
 • U krijgt geen betalingsregeling voor specifieke facturen maar voor het totaal openstaand bedrag 
 • Als u de lopende en afgesproken betalingsverplichtingen niet nakomt, is er kans dat uw betalingsregeling per direct vervalt; dat betekent dat wij uw (vervallen) facturen en openstaande betalingen overdragen aan ons incassobureau
 Als u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Uw verzoek mailt u aan facturen@architectenpensioen.nl
 
Bent u bestuurder en verwacht u dat u door financiële problemen de pensioenpremies voor uw werknemers niet meer kunt betalen? Dan is er misschien sprake van blijvende betalingsonmacht. U moet betalingsonmacht bij ons melden. Daarvoor gebruikt u dit formulier. Meldt u de betalingsonmacht niet? Dan kunnen wij u persoonlijk aansprakelijk stellen.

Wilt u uw rekeningnummer wijzigen? Of een rekeningnummer toevoegen? Dit doet u zo in ons portaal: 

 • Ga naar pensioenaangifte.apg.nl
 • Log in met eHerkenning op beveiligingsniveau EH3 en de dienst 'APG-werkgever'
 • Klik op 'SWP'
 • Vul  rechtsboven in het blauwe vak uw aansluitnummer in 
 • Klik in het tabblad 'Organisatie' op 'Wijzig organisatiegegevens'
 • Kies op de pagina 'Beheren organisatiegegevens' het kopje 'Rekeningen'
 • Klik op de knop 'Toevoegen'als u een of meerdere rekeningen wilt toevoegen 
 • Vul de gevraagde gegevens in en klik op 'Voeg toe'
 • Klik op 'Controleer'
 • Klik op 'Zend in'
In SWP kunt u per rekeningnummer aangeven of u kiest voor automatische incasso. Automatische incasso is alleen van kracht als u een machtigingsformulier heeft ingevuld. Kiest u voor betalen via automatische incasso? Zo stelt u het in.

Let op! Als u kiest voor automatische incasso dan geldt dit alleen voor premiefacturen.