Premie betalen

Voor het pensioen van uw werknemers betaalt u pensioenpremie aan het pensioenfonds.

De contactpersoon voor de premiebetaling is degene die in de Selfservice Werkgevers Portal (SWP) staat geregistreerd als contactpersoon voor de financiële administratie. Deze persoon ontvangt de factuur en meldingen en informatie over de factuur. Wilt u deze contactpersoon wijzigen? Doe dit als volgt:

 • Ga naar pensioenaangifte.apg.nl
 • Log in met eHerkenning of uw gebruikersnaam en wachtwoord (tot 1 juli 2021)
 • Klik op 'SWP' in de balk bovenaan
 • Ga naar het tabblad 'Klantbeeld'
 • Kies 'Uw organisatiegegevens wijzigen'
 • Klik op ‘Dienstverleners’; 
 • Klik op ‘Financiële administratie’
 • Vul de gegevens van de nieuwe contactpersoon in
 • Klik op 'Controleer'
 • Klik op 'Zend in'

Let op! Staat de status in ‘overzicht wijzigingsverzoeken’ op verwerkt? Dan is uw wijziging binnen tien werkdagen zichtbaar via ‘Uw organisatiegegevens wijzigen’ in SWP. 

Een gedetailleerde beschrijving van ons beleid Premiebetaling is terug te vinden in de Toelichting levering premie en gegevens.

Na acceptatie en verwerking van uw Levering Premie en Gegevens (LPG) ontvangt u per e-mail de premiefactuur.
De premiefactuur wordt verstuurd naar het e-mailadres dat bij ons staat geregistreerd bij de financiële administratie in de Selfservice Werkgevers Portal. Controleer dus wie u heeft geregistreerd als de contactpersoon voor de financiële administratie in de portal. Hier vindt u de handleiding voor het controleren van uw gegevens. U kunt de premiefacturen via automatische incasso of via overschrijving betalen.

 1. Betalen via automatische incasso
  U betaalt de premiefactuur het eenvoudigst via automatische incasso. Met automatische incasso betaalt u tijdig en voorkomt u aanmaningskosten, wettelijke rente en incassokosten. De premies worden dan van uw rekening afgeschreven. Bij automatische incasso vermelden wij een mandaat ID in de betaalomschrijving. Hiermee zorgen we voor een veilige verwerking van uw betaling. Als u niet akkoord bent met de afschrijving neemt u contact op met uw bank en vermeldt u dit ID.
  Let op! De premiefactuur incasseren wij alleen als deze voortkomt uit uw levering van premie en gegevens (LPG). Ook een opgelegde factuur of rentefactuur, innen wij via automatische incasso als u de premiefactuur betaalt via automatische incasso.
 2. Betalen via overschrijving
  Betaalt u niet via automatische incasso, dan ontvangt u standaard van ons een factuur met daarop het verschuldigde premiebedrag en het betalingskenmerk dat u bij overboeking moet vermelden. Zorg ervoor dat u het betalingskenmerk correct overneemt, anders kunnen wij uw premiebetaling niet automatisch verwerken.

Rekeningnummer

Rekeningnummer: NL94 ABNA 0249 2250 42
T.n.v.: Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus

Alle creditbedragen verrekenen we met de oudste factuur. Daarom vragen wij u ook zelf allereerst de oudste openstaande factuur te betalen. In het tabblad 'Financieel' kunt u controleren welke de oudste openstaande factuur is. Heeft u geen openstaande facturen meer? Dan betalen we het creditbedrag aan u uit. Wij storten dit bedrag alleen op het rekeningnummer dat in onze administratie op 'geverifieerd' staat. Zo weten wij zeker dat wij uitbetalen op het juiste rekeningnummer.  

Heeft u uw rekeningnummer nog niet aan ons doorgegeven? Doe dit dan snel en eenvoudig via ons portaal: 
 • Ga naar pensioenaangifte.apg.nl
 • Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord
 • Klik op 'SWP'
 • Vul  rechtsboven in het blauwe vak uw aansluitnummer in 
 • Klik in het tabblad 'Klantbeeld' op 'Uw organisatiegegevens wijzigen'
 • Kies op de pagina 'Beheren organisatiegegevens' het kopje 'Rekeningen'
 • Klik op de knop 'Toevoegen'als u een of meerdere rekeningen wilt toevoegen 
 • Vul de gevraagde gegevens in en klik op 'Voeg toe'
 • Klik op 'Controleer'
 • Klik op 'Zend in'
Let op! Alleen de bestuurlijke contactpersoon kan een rekeningnummer wijzigen of toevoegen. 

Via het Selfservice Werkgevers Portaal kunt u uw facturen online raadplegen. U vindt uw facturen onder het tabblad 'Dossier'.
U logt in via pensioenaangifte.apg.nl

De betaaltermijn is 14 dagen. Als u zorgt voor tijdige betaling van de premies, kan Pensioenfonds voor de Architectenbureaus het geld direct beleggen. En zo zorgdragen voor een juiste en goede opbouw van het pensioen van uw werknemers. 
Daarom is het belangrijk dat u facturen binnen de gestelde betaaltermijn betaalt. 

Wanneer brengt Pensioenfonds voor de Architectenbureaus rente in rekening?
Wij brengen rente in rekening als u premies of facturen niet op tijd betaald. Dit heeft het bestuur van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus besloten.
Deze maatregel is doorgevoerd om werkgevers te stimuleren facturen op tijd te betalen.

Incassotraject
Het incassotraject bestaat uit 4 stappen:

 1. 1e Aanmaning per e-mail 
 2. 2e Aanmaning per e-mail 
 3. Telefonisch contact waarin wij met u de reden bespreken van het uitblijven van de betaling; blijft een betaling of oplossing uit dan volgt zonder verdere aankondiging stap 4
 4. Automatische overdracht aan incassobureau 

Let op: er zijn hoge kosten verbonden aan de overdracht aan het incassobureau, deze kosten komen volledig voor uw rekening. De premiefactuur die wij u opleggen als u geen gegevens aanlevert, innen wij ook via automatische incasso als uw gebruikelijke manier van betalen  via automatische incasso is.

Kunt u een keer niet of niet op tijd betalen?

U kunt een betalingsregeling aanvragen. Dit zijn de voorwaarden:

 • U heeft één keer per jaar recht op een regeling
 • U betaalt over het openstaande bedrag  8% rente 
 • U heeft geen openstaande vordering bij ons incassobureau
 • U krijgt geen betalingsregeling voor specifieke facturen maar voor het totaal openstaand bedrag 
 • Als u de lopende en afgesproken betalingsverplichtingen niet nakomt, is er kans dat uw betalingsregeling per direct vervalt; dat betekent dat wij uw (vervallen) facturen en openstaande betalingen overdragen aan ons incassobureau
 Als u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Uw verzoek mailt u aan facturen@architectenpensioen.nl.

Wilt u uw rekeningnummer wijzigen? Of een rekeningnummer toevoegen? Dit doet u zo in ons portaal: 

 • Ga naar pensioenaangifte.apg.nl
 • Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord
 • Klik op 'SWP'
 • Vul  rechtsboven in het blauwe vak uw aansluitnummer in 
 • Klik in het tabblad 'Klantbeeld' op 'Uw organisatiegegevens wijzigen'
 • Kies op de pagina 'Beheren organisatiegegevens' het kopje 'Rekeningen'
 • Klik op de knop 'Toevoegen'als u een of meerdere rekeningen wilt toevoegen 
 • Vul de gevraagde gegevens in en klik op 'Voeg toe'
 • Klik op 'Controleer'
 • Klik op 'Zend in'
Let op! Alleen de bestuurlijke contactpersoon kan een rekeningnummer wijzigen of toevoegen. 
In SWP kunt u per rekeningnummer aangeven of u kiest voor automatische incasso. Automatische incasso is alleen van kracht als u een machtigingsformulier heeft ingevuld. Kiest u voor betalen via automatische incasso? Zo regelt u het:
 • Ga naar pensioenaangifte.apg.nl
 • Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord
 • Klik op 'SWP'
 • Vul  rechtsboven in het blauwe vak uw aansluitnummer in 
 • Klik in het tabblad 'Klantbeeld' op 'Uw organisatiegegevens wijzigen'
 • Kies op de pagina 'Beheren organisatiegegevens' het kopje 'Rekeningen'
 • Stuur een ondertekend formulier ‘SEPA incasso machtiging’ mee met het wijzigingsverzoek
 • Download het formulier via de link
U kunt dit formulier printen, invullen, ondertekenen, digitaliseren, uploaden en vervolgens inzenden. 
 
Let op! Alleen de bestuurlijke contactpersoon kan een machtiging tot automatische incasso regelen. Als u kiest voor automatische incasso dan geldt dit zowel voor de premiefactuur als voor een opgelegde factuur en een rentefactuur.