Shell belooft helft minder CO2-uitstoot in 2030

Met Shell is gesproken over haar (directe) CO2-uitstoot. Shell heeft bevestigd dat het een strategie ontwikkelt om de CO2-uitstoot van het eigen productieproces (scope 1-emissies) tegen 2030 met 50% te verminderen. Eerder lag dit percentage nog op 45% (afgedwongen via de rechtbank).

AkzoNobel mikt op helft hergebruik afvalwater

In de gesprekken met AkzoNobel wordt onder meer getracht de onderneming aan te zetten tot beter waterbeheer. Inmiddels heeft AkzoNobel zichzelf ten doel gesteld in 2025 het afvalwater te hergebruiken voor 50% van de meest water-intensieve productielocaties en voor 100% in 2030.

Anti-vakbondsactiviteiten van Amazon

In april 2021 diende de vakbond Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU) een klacht in bij de Amerikaanse National Labor Relations Board (NLRB). Amazon zou eerlijke vakbondsverkiezingen in een distributiecentrum in Bessemer (Alabama) in de weg hebben gestaan. Zo zou de onderneming bedreigingen hebben geuit. Ook zou er sprake zijn van overplaatsing van werknemers die vóór de vakbond zijn om hen van hun collega's te isoleren. Namens de vermogensbeheerder wordt ingezet op het voorkomen van anti-vakbondsactiviteiten door Amazon en een eerlijk en onpartijdig verloop van vakbondsverkiezingen.

Ondernemingen met activiteiten in Myanmar

Veel ondernemingen hebben zich inmiddels uit Myanmar teruggetrokken of zijn uit de beleggingsportefeuille gehaald. De overgebleven olie- en gasproducenten die wel actief zijn (en blijven) in Myanmar hebben vrijwel allemaal maatregelen aangekondigd. Bijvoorbeeld de stopzetting van dividendbetalingen aan de Myanmarese Staat en/of het leger. Maar ook het terugbrengen van de productie tot het niveau dat volstaat voor enkel binnenlandse behoefte. Er wordt dus niets meer geëxporteerd. Deze ondernemingen worden nauwlettend in de gaten gehouden en waar nodig probeert de vermogensbeheerder haar invloed als aandeelhouder in te zetten. Ook onderzoekt de vermogensbeheerder welke stappen ze neemt richting drie bedrijven die hun verhouding tot de Myanmarese machthebbers nog niet hebben toegelicht (financiering machthebbers of niet).

BP scherpt doelen vermindering CO2-uitstoot aan

BP gaat na gesprekken met investeerders haar zogenoemde net zero doelstellingen aanscherpen. Bij net zero is de totale uitstoot van broeikasgassen van een onderneming lager dan of gelijk aan de uitstoot die uit de atmosfeer wordt verwijderd. Om dichter bij net zero te komen, wordt nu gericht op 50% reductie in 2030. Eerder was dit 30% tot 35%.

In gesprek met Nederlandse bedrijven

Met de Nederlandse bedrijven ABN AMRO, Ayden, ASR Nederland, ING Groep en NN Group wordt gesproken over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over de effecten van de Oekraïns-Russische oorlog (inflatie, cyberaanvallen). Maar ook over het indienen van klimaattransitieplannen en het bevorderen van gender diversiteit binnen de organisaties.

Voorkomen schendingen mensenrechten bij Tesco

Het bedrijf Tesco (supermarktketen) heeft de OESO-richtlijnen geschonden. Het bedrijf kent beleid en initiatieven om schendingen van mensenrechten te voorkomen. Toch was er bij toeleveranciers sprake van incidenten. Na gesprekken zijn controles uitgebreid. Ook is het indienen van klachten makkelijker geworden. Dit is vaker mogelijk en ook beter afgestemd op de lokale situatie.

Beter watermanagement door bedrijven

Met 18 bedrijven is gesproken over beter watermanagement. Zij scoren nu beter op bijvoorbeeld watergebruik en initiatieven voor meer waterzekerheid voor lokale bevolkingen (Zuid-Afrika, Brazilië). Verder wordt gestreefd naar meer bewustzijn van de waterrisico’s bij het topmanagement van deze bedrijven.