Leren van uw ervaringen

Wij willen graag weten wat u van ons vindt. En wat we beter kunnen doen. Daarom doen we regelmatig onderzoek.

Onze onderzoeken zijn meestal in de vorm van een online vragenlijst. Soms nodigen we u uit voor een telefoongesprek. En soms vragen we u om bij ons langs te komen en uw mening te geven. Denkt u met ons mee?

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus voert verschillende soorten onderzoek uit. Dit zijn onze belangrijkste onderzoeken:
 

 • Onderzoek naar klanttevredenheid. Wat vindt u van de dienstverlening van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus? Wat doen we goed en wat kunnen we beter doen? Met uw antwoorden kunnen we onze dienstverlening in de breedste zin verbeteren.
 • Onderzoek naar klantcontact. Heeft u onlangs contact met ons opgenomen? Dan kan het zijn dat we u vragen of u tevreden bent over het gesprek en of u goed bent geholpen.
 • Onderzoek naar onze communicatie. We leggen regelmatig communicatiemiddelen voor aan leden van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus klantenpanel. Wat vinden zij van een brief, webpagina of nieuw idee?
 • Onderzoek naar beleggingsvoorkeuren. Wat vindt u belangrijk als het gaat om het beleggen van uw pensioen? Met uw antwoorden kunnen we onze beleggingen beter laten aansluiten op uw wensen.

 

Onafhankelijke onderzoeksbureaus

De onderzoeken worden door Pensioenfonds voor de Architectenbureaus zelf of in opdracht van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus uitgevoerd. We werken samen met een aantal onderzoeksbureaus. Deze onderzoeksbureaus zijn betrouwbare partners die zorgvuldig door ons zijn geselecteerd:
 

 • MWM2
 • Viamet
 • IG&H 
 • Etil
 • Motivaction

 

Welke gegevens krijgen deze bureaus van ons?

Om de onderzoeken goed te kunnen analyseren, delen we gegevens met het onderzoeksbureau. Welke gegevens we delen, hangt af van het onderzoek. Soms is het bijvoorbeeld relevant om te weten wat uw leeftijd is en soms niet. Deze gegevens kunnen we delen:
 

 • Uw klantnummer van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus
 • Uw leeftijd
 • Uw e-mailadres
 • Uw geslacht
 • Uw naam
 • Of u pensioen opbouwt bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus, pensioen van ons krijgt of in het verleden pensioen bij ons heeft opgebouwd.


Het onderzoeksbureau verwijdert deze gegevens weer nadat ze de resultaten aan ons hebben gestuurd.

De onderzoeksbureaus waarmee we samenwerken sturen u een mail vanaf deze e-mailadressen:
 

 • MWM2: noreply@mail.crowdtech.com
 • Viamet: onderzoek@viamet.nl
 • Etil: helpdesk@etil.nl
 • Motivaction: onderzoek@xs.motivaction.nl

 • Klantenpanel: Voor de meeste onderzoeken of enquêtes nodigen we de leden van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus klantenpanel uit. U kunt zich daarvoor aanmelden. U krijgt dan een paar keer per jaar een uitnodiging per mail. 
 • Klanttevredenheid: Voor onderzoeken naar onze dienstverlening en klanttevredenheid nodigen we ook deelnemers uit die niet in het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus klantenpanel zitten. We sturen u deze onderzoeken per mail. 
 • Poll: In onze nieuwsbrief staat regelmatig een poll of enquête. 
 • Website: Op onze website verschijnt regelmatig een pop-up met de vraag om uw mening te geven.

U kunt uiteraard per onderzoek beslissen of u wel of niet meedoet. 

Bent u lid van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus klantenpanel? Maar wilt u zich afmelden? Dan kunt u zich afmelden voor het klantenpanel via MijnArchitectenpensioen. Wilt u helemaal niet benaderd worden voor onderzoeken? Dan kunt u zich ook afmelden voor al onze onderzoeken.

Soms willen we uw antwoorden op persoonsniveau opslaan in onze database. Zodat we diepgaande analyses kunnen uitvoeren om onze communicatie en dienstverlening te verbeteren. We vragen u altijd om toestemming om uw gegevens op te slaan in onze deelnemersdatabase. Als u hiervoor geen toestemming geeft, dan slaan we uw gegevens niet op. We verwerken uw antwoorden dan anoniem.

We gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Hoe we met uw gegevens omgaan, leest u in onze privacyverklaring.