Overlijden

Wanneer u overlijdt, hebben uw partner en kinderen mogelijk recht op een partner- of wezenpensioen. Daarnaast hebben nabestaanden mogelijk recht op een Anw-uitkering van de overheid.

Als u bent getrouwd of geregistreerd partner bent en u overlijdt, dan krijgen uw nabestaanden binnen 2 weken na uw overlijden een aanvraagformulier voor het partner- en/of wezenpensioen. Als u samenwoont, moet uw partner dit aanvraagformulier zelf aanvragen.

We kunnen uw nabestaande alleen contacteren als we uw meest recente contactgegevens hebben. Meld wijzigingen altijd aan het pensioenfonds. U geeft wijzigingen eenvoudig online door via MijnArchitectenpensioen.

Na uw overlijden krijgt uw partner bericht van ons. Uw partner heeft recht op een partnerpensioen als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Als u ongehuwd samenwoont en uw partner is bekend bij ons, dan heeft uw partner onder voorwaarden recht op partnerpensioen.

Lees meer over partnerpensioen

Uw kinderen hebben tot hun 18e levensjaar recht op wezenpensioen. Studeren uw kinderen? Dan hebben zij tot hun 27e recht, zolang zij studeren. Wij weten niet of u kinderen heeft. Nabestaanden moeten daarom zelf wezenpensioen aanvragen.

Bent u nabestaande en hebt u een jaaropgave nodig voor de belastingaangifte? Neem dan contact met ons op.

De hoogte van het partner- en wezenpensioen hangt af van uw situatie op het moment van overlijden. Alle bedragen staan op uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO). In MijnArchitectenpensioen bekijkt u uw laatste pensioenoverzicht.