Wezenpensioen

gezin in woonkamer

Heeft u kinderen die jonger zijn dan 18 jaar? Dan hebben zij recht op wezenpensioen wanneer u komt te overlijden. Studeren uw kinderen nog? Dan hebben zij tot hun 27ste recht op wezenpensioen. We stellen daarbij wel enkele voorwaarden.

Uw kinderen studeren

Als uw kinderen studeren dan hebben zij tot hun 27e recht op wezenpensioen, zolang ze een opleiding volgen. Hiermee bedoelen wij dagonderwijs of een dagopleiding voor beroep. Wij vragen uw kind aan het begin van ieder studiejaar om een studieverklaring in te laten vullen. Deze verklaring moet ondertekend worden door de opleidingsdirectie. Uw kind krijgt daar vanzelf bericht over. Dit is meestal rond september of oktober. Wij zetten het wezenpensioen automatisch stop zodra uw studerende kinderen de leeftijd van 27 jaar bereiken.

Hoogte van het wezenpensioen

Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw pensioendatum in de architectenbranche was blijven werken.

Wezenpensioen zelf aanvragen

Wij weten niet of u minderjarige of studerende kinderen heeft. Zij krijgen daarom niet automatisch bericht van ons als u overlijdt. Uw kinderen moeten zelf wezenpensioen aanvragen. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier voor wezenpensioen.

Bestaansminimum en toeslagen

Het bestaansminimum is een bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. De overheid bepaalt elk halfjaar het bestaansminimum. Dit bedrag is niet voor iedereen hetzelfde, maar hangt af van leeftijd en leefsituatie. Uw kind krijgt als u overlijdt wezenpensioen. Zijn of haar inkomen wordt daardoor hoger. Daardoor krijgt uw kind misschien geen toeslagen meer van de Belastingdienst. Of uw kind krijgt misschien minder toeslag. Heeft u hier vragen over? Bel dan met de Belastingdienst op 0800 0543 (gratis).