Samen investeren voor een leefbare wereld

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus heeft als doel te zorgen voor een goed en betaalbaar collectief pensioen. Wij willen dat onze deelnemers nu en zeker ook na hun pensionering kunnen genieten van hun pensioen in een leefbare wereld. Wij zien dat als een maatschappelijke rol van het pensioenfonds. Bij het beleggen van uw ingelegde premie en het rendement daarop is maatschappelijk verantwoord beleggen dan ook een belangrijk aandachtspunt.

Wij zijn ervan overtuigd dat verantwoord beleggen en rendement samen gaan. Dit laten onze resultaten ook zien. De inrichting van ons beleid bepalen we niet alleen. Daarbij betrekken we onze deelnemers. Wij doen regelmatig onderzoek naar de risicobereidheid van onze deelnemers en hun voorkeur voor maatschappelijke thema’s.