Ons beleggingsbeleid

Zo bouwen we aan een goed en duurzaam pensioen

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus belegt een groot vermogen voor de pensioenen van zijn deelnemers. We beleggen uitsluitend in producten die we zelf begrijpen en kunnen uitleggen.

Een belangrijk uitgangspunt is maatschappelijk verantwoord beleggen. We zien het als onze maatschappelijke rol om bij te dragen aan een leefbare en duurzame wereld. Daarbij hebben wij de overtuiging dat deze aanpak bijdraagt aan verantwoorde, stabiele en positieve beleggingsresultaten.

Dit betekent dat we bij het maken van de beleggingskeuzes niet alleen kijken naar de financiële aspecten van de beleggingen, zoals rendement. Maar ook of de landen en bedrijven waarin we beleggen goed omgaan met mens en milieu. Dit is vastgelegd in ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen.

Wij hebben de beleggingsbeginselen van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus vastgelegd in onderstaande uitgangspunten. Door professionele partijen in te schakelen, brengen we deze beginselen optimaal in de praktijk. In het jaarverslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleggingsbeleid.

Enkele van onze beleggingsovertuigingen:

 • De beleggingen sluiten aan bij de verplichtingen en de ambities van het pensioenfonds. De keuze van het strategisch beleggingsbeleid is daarbij de belangrijkste beslissing in het beleggingsproces.
 • Het pensioenfonds heeft een maatschappelijk rol in het bijdragen aan een leefbare en duurzame wereld.
 • Het meewegen en integreren van milieu-, sociale - en governance aspecten in de beleggingskeuzes draagt bij aan verantwoorde, stabiele en positieve beleggingsresultaten.
 • Als lange termijn belegger kan het fonds een deel van het vermogen beleggen in producten die niet direct te verkopen zijn, maar daardoor wel extra rendement opleveren.
 • Het pensioenfonds belegt in producten die het zelf begrijpt en kan uitleggen.
 • Kostenbewustzijn is essentieel bij het inrichten van een beleggingsportefeuille. Verwachte opbrengsten zijn onzeker, maar kosten merendeels niet.

Lees meer over onze beleggingsbeginselen.

Om na te gaan of we in een beleggingscategorie willen en kunnen beleggen, beoordelen we een belegging op basis van 10 verschillende criteria. Een daarvan is maatschappelijk verantwoord beleggen. We kijken dan naar:

 • De impact van de betreffende beleggingen op de wereld (hier wordt specifiek gekeken naar de negatieve bijdrage van de ondernemingen op basis van het OESO-richtsnoer);
 • De impact van klimaatrisico op een beleggingscategorie;
 • De mate waarin het positief kan bijdragen aan een goed bestuur, milieu en maatschappij en de beschikbaarheid van data hierover.

Als een beleggingscategorie aan deze eisen voldoet, komt het in aanmerking voor het fonds om in te beleggen. Hiervoor moet het uiteraard ook nog aan andere strengen eisen voldoen.

Het bestuur van het pensioenfonds laat zich voor het vermogensbeheer ondersteunen door een beleggingscommissie. Deze neemt onder meer het toezicht op de beleggingsportefeuille gedurende het jaar voor haar rekening. Ook onderhoudt de commissie de contacten met de verschillende partijen die bij het vermogensbeheer betrokken zijn.

Het pensioenfonds schakelt vier partijen in voor vermogensbeheer:

 • Colombia Threadneedle Investments (CTI) Wij hebben voor verschillende beleggingen gespecialiseerde vermogensbeheerders aangesteld onder regie van CTI. CTI levert het strategisch advies en de rapportages over het vermogens- en risicobeheer. Daarnaast beheert zij de portefeuille staatsobligaties en de afdekking van het renterisico.
 • Syntrus Achmea Real Estate & Finance beheert de hypothekenportefeuille en een deel van de vastgoedportefeuille.
 • Bouwinvest beheert een deel van de vastgoedportefeuille.
 • CACEIS is onze custodian die de bewaarneming van de beleggingen doet en de beleggingsadministratie voert.