Pensioen aanvragen

vrouw thuis aan het werk

Wilt u uw pensioen aanvragen?

Met de pensioenplanner in MijnArchitectenpensioen berekent u wat de financiële gevolgen van uw keuzes zijn. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van uw pensioen? Neem dan gerust contact met ons op.

Loonheffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen die u betaalt. Deze korting mag u maar op 1 inkomen toepassen. U mag zelf kiezen op welk inkomen u de loonheffingskorting laat toepassen.

Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank voor meer hulp bij uw keuze.

Om uw pensioen aan te vragen, heeft u nodig:

  • de DigiD app om in te loggen op MijnArchitectenpensioen. Of inloggen met DigiD met extra controle via SMS; deze extra veiligheidscontrole activeert u via de site van DigiD. Vergeet niet om de keuzemogelijkheid ‘Altijd inloggen met de DigiD app of sms-controle’ op ‘actief’ te zetten.
  • het rekeningnummer waarop we uw pensioen mogen overmaken
  • toestemming van uw partner, als u het partnerpensioen wilt verlagen

  • Wilt u uw pensioen laten ingaan voordat u 67 jaar bent? Uw pensioenaanvraag moet minimaal 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum bij ons binnen zijn. U kunt géén pensioen aanvragen vanaf een datum die in het verleden ligt.
  • U kunt uw pensioenaanvraag niet wijzigen. Met de pensioenplanner in MijnArchitectenpensioen berekent u wat de financiële gevolgen van uw keuzes zijn.

Als u in het buitenland woont en de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u ook een DigiD aanvragen. Op DigiD voor Nederlanders in het buitenland kunt u lezen hoe u dit doet. Heeft u geen Nederlandse nationaliteit, dan kunt u helaas geen DigiD aanvragen. Neem dan telefonisch contact met ons op.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van uw pensioen? Neem dan gerust contact met ons op.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!