Pensioen aanvragen

Wilt u uw pensioen aanvragen?

Met de pensioenplanner in MijnArchitectenpensioen berekent u wat de financiële gevolgen van uw keuzes zijn. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van uw pensioen? Neem dan gerust contact met ons op.

Uw pensioen aanvragen in 4 stappen

Heeft u de mogelijkheden bekeken en wilt u uw pensioen aanvragen? Hieronder leest u hoe u dit doet.

Stap 1 - Log in bij MijnArchitectenpensioen met DigiD
Log in met uw DigiD. Lukt dit niet? Bekijk op de pagina met DigiD uitleg hoe u dit doet. Ga daarna in MijnArchitectenpensioen naar 'Plan en vraag aan'.

Stap 2 - Maak uw pensioenvoorstel in de Pensioenplanner
U doorloopt hierbij een aantal stappen. U geeft aan wat uw wensen zijn. Bijvoorbeeld over uw pensioenleeftijd, het verhogen of verlagen van het partnerpensioen of over loonheffingskorting.

Of u kiest bij Plan en vraag aan uit de ‘Beschikbare keuze(s)’. Hier zijn sommige keuzes al voor u gemaakt.

Stap 3 - Bekijk uw pensioenvoorstel
Wilt u nog iets veranderen? Pas dit dan aan. Bent u akkoord met het pensioenvoorstel? Vraag dan uw pensioen definitief aan. U krijgt van ons zo snel mogelijk bericht over de toekenning van uw pensioen.

Stap 4 - Controleer uw toekenning
Als u van ons bericht krijgt over de toekenning van uw pensioen, zijn uw keuzes definitief. Controleer dit bericht goed. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Loonheffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen die u betaalt. Deze korting mag u maar op 1 inkomen toepassen. U mag zelf kiezen op welk inkomen u de loonheffingskorting laat toepassen.

Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank voor meer hulp bij uw keuze.

Om uw pensioen aan te vragen, heeft u nodig:

  • de DigiD app om in te loggen op MijnArchitectenpensioen. Of inloggen met DigiD met extra controle via SMS; deze extra veiligheidscontrole activeert u via de site van DigiD. Vergeet niet om de keuzemogelijkheid ‘Altijd inloggen met de DigiD app of sms-controle’ op ‘actief’ te zetten.
  • het rekeningnummer waarop we uw pensioen mogen overmaken
  • toestemming van uw partner, als u het partnerpensioen wilt verlagen

  • Wilt u uw pensioen laten ingaan voordat u 67 jaar bent? Uw pensioenaanvraag moet minimaal 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum bij ons binnen zijn. U kunt géén pensioen aanvragen vanaf een datum die in het verleden ligt.
  • U kunt uw pensioenaanvraag niet wijzigen. Met de pensioenplanner in MijnArchitectenpensioen berekent u wat de financiële gevolgen van uw keuzes zijn.

Als u in het buitenland woont en de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u ook een DigiD aanvragen. Op DigiD voor Nederlanders in het buitenland kunt u lezen hoe u dit doet. Heeft u geen Nederlandse nationaliteit, dan kunt u helaas geen DigiD aanvragen. Neem dan telefonisch contact met ons op.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van uw pensioen? Neem dan gerust contact met ons op.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!