Pensioenpremie

Pensioenpremie is een bedrag dat werkgever en werknemer samen betalen om pensioen op te bouwen. De werkgever betaalt elke maand een vaste premie. De premie die de werknemer zelf betaalt, staat op de loonstrook.

Wie bepaalt de premie?

Aan de cao-tafel maken werkgevers en werknemers afspraken over de pensioenregeling. Voor 2024 is de premie bepaald op 24,5% van het brutosalaris dat meetelt voor het pensioen (pensioengrondslag).

Hoe is de pensioenpremie opgebouwd?
De premie wordt berekend over de pensioengrondslag. Dit is het brutosalaris, tot een maximum van € 85.770,00 minus de franchise van € 17.545. De franchise is het bedrag dat is gerelateerd aan de AOW-uitkering. U betaalt 11,025% en uw werkgever 13,475%.

Dit zijn de premiegegevens voor Pensioenfonds voor de Architectenbureaus in 2024:

Franchise€ 17.545
Maximum pensioengevend loon€ 85.770,00
Premie24,5% van de pensioengrondslag

De bijdrage per werknemer voor de Stichting Fonds Architectenbureaus is in 2024 € 54. SFA krijgt haar inkomsten uit de bijdrage die werkgevers per werknemer aan SFA afdragen. De bijdrage is geregeld in de cao en daarmee verplicht, de hoogte wordt per jaar vastgesteld door het SFA bestuur. Deze bijdrage geldt voor zowel werkgevers die verplicht zijn aangesloten als voor werkgevers die vrijwillig zijn aangesloten bij het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.