Het pensioenstelsel gaat veranderen

De veranderingen hebben gevolgen voor werkenden en gepensioneerden. Het nieuwe stelsel gaat uiterlijk in 2027 in.

Als je leven verandert....

... verandert je toekomst. En je pensioen. Stephan vertelt wat dit voor hem betekende (en mogelijk voor jou...)