Ziekte of arbeidsongeschikt

Ziek zijn en arbeidsongeschikt worden heeft veel invloed op uw dagelijks leven. Het kan ook invloed hebben op uw financiële situatie. Daarom zorgt Pensioenfonds voor de Architectenbureaus ervoor dat juist op deze momenten uw pensioenzaken goed zijn geregeld. In de eerste 2 jaar van uw ziekte hoeft u zelf niets te doen. Vanaf het 3e ziektejaar heeft u misschien recht op premievrije deelname.