Praktijkvoorbeelden

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus belegt in bedrijven die aansluiten op ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen. We beleggen bijvoorbeeld deels in vastgoedprojecten die expliciet rekening houden met mens én klimaat. Maar we proberen ook op verschillende manieren invloed uit te oefenen op het beleid van de bedrijven waarin we beleggen. We stemmen bijvoorbeeld op aandeelhoudersvergaderingen. Sommige bedrijven waarin we beleggen, blijken niet te voldoen aan onze eisen voor verantwoord ondernemen. Met deze bedrijven gaan we in gesprek, dit heet engagement. Zo proberen we het beleid van deze organisaties meer in lijn te krijgen met onze zienswijze op een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.

Voorbeelden engagement

Ons engagement wordt uitgevoerd door gespecialiseerde partijen die voor meerdere beleggers, zoals ons pensioenfonds, optreden. Zo is de impact groter. De partijen die dit voor ons uitvoeren, zijn in de afgelopen jaren met verschillende organisaties in gesprek gegaan. Onderstaande casussen zijn voorbeelden van dit soort gesprekken.

Met Shell is gesproken over haar (directe) CO2-uitstoot. Shell heeft bevestigd dat het een strategie ontwikkelt om de CO2-uitstoot van het eigen productieproces (scope 1-emissies) tegen 2030 met 50% te verminderen. Eerder lag dit percentage nog op 45% (afgedwongen via de rechtbank).

In de gesprekken met AkzoNobel wordt onder meer getracht de onderneming aan te zetten tot beter waterbeheer. Inmiddels heeft AkzoNobel zichzelf ten doel gesteld in 2025 het afvalwater te hergebruiken voor 50% van de meest water-intensieve productielocaties en voor 100% in 2030.

In april 2021 diende de vakbond Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU) een klacht in bij de Amerikaanse National Labor Relations Board (NLRB). Amazon zou eerlijke vakbondsverkiezingen in een distributiecentrum in Bessemer (Alabama) in de weg hebben gestaan. Zo zou de onderneming bedreigingen hebben geuit. Ook zou er sprake zijn van overplaatsing van werknemers die vóór de vakbond zijn om hen van hun collega's te isoleren. Namens de vermogensbeheerder wordt ingezet op het voorkomen van anti-vakbondsactiviteiten door Amazon en een eerlijk en onpartijdig verloop van vakbondsverkiezingen. 

Veel ondernemingen hebben zich inmiddels uit Myanmar teruggetrokken of zijn uit de beleggingsportefeuille gehaald. De overgebleven olie- en gasproducenten die wel actief zijn (en blijven) in Myanmar hebben vrijwel allemaal maatregelen aangekondigd. Bijvoorbeeld de stopzetting van dividendbetalingen aan de Myanmarese Staat en/of het leger. Maar ook het terugbrengen van de productie tot het niveau dat volstaat voor enkel binnenlandse behoefte. Er wordt dus niets meer geëxporteerd. Deze ondernemingen worden nauwlettend in de gaten gehouden en waar nodig probeert de vermogensbeheerder haar invloed als aandeelhouder in te zetten. Ook onderzoekt de vermogensbeheerder welke stappen ze neemt richting drie bedrijven die hun verhouding tot de Myanmarese machthebbers nog niet hebben toegelicht (financiering machthebbers of niet).

BP gaat na gesprekken met investeerders haar zogenoemde net zero doelstellingen aanscherpen. Bij net zero is de totale uitstoot van broeikasgassen van een onderneming lager dan of gelijk aan de uitstoot die uit de atmosfeer wordt verwijderd. Om dichter bij net zero te komen, wordt nu gericht op 50% reductie in 2030. Eerder was dit 30% tot 35%.

Met 18 bedrijven is gesproken over beter watermanagement. Zij scoren nu beter op bijvoorbeeld watergebruik en initiatieven voor meer waterzekerheid voor lokale bevolkingen (Zuid-Afrika, Brazilië). Verder wordt gestreefd naar meer bewustzijn van de waterrisico’s bij het topmanagement van deze bedrijven.

Het bedrijf Tesco (supermarktketen) heeft de OESO-richtlijnen geschonden. Het bedrijf kent beleid en initiatieven om schendingen van mensenrechten te voorkomen. Toch was er bij toeleveranciers sprake van incidenten. Na gesprekken zijn controles uitgebreid. Ook is het indienen van klachten makkelijker geworden. Dit is vaker mogelijk en ook beter afgestemd op de lokale situatie.

Met de Nederlandse bedrijven ABN AMRO, Adyen, ASR Nederland, ING Groep en NN Group wordt gesproken over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over de effecten van de oorlog in Oekraïne (inflatie, cyberaanvallen). Maar ook over het indienen van klimaattransitieplannen en het bevorderen van genderdiversiteit binnen de organisaties.

Tijdens de pandemie gingen we het gesprek aan met Moderna. Het bedrijf maakte een extreme groei door vanwege de coronacrisis en de ontwikkeling van een vaccin. Deze groei zorgde ook voor de nodige problemen.

Lees hoe we in gesprek gingen met Moderna en wat dit opleverde

Voorbeeldprojecten met impact

Beleggen gaat niet alleen over cijfers in spreadsheets, maar ook over het beter maken van wijken en steden op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid. Pensioenfonds voor de Architectenbureaus heeft deze waarden vastgelegd in haar beleggingsbeleid. Bekijk hier een aantal van de projecten met impact waarin wij beleggen.

Dit net opgeleverde project van architectenbureau Studioninedots vervult een duidelijke maatschappelijke rol in de buurt en fungeert als brug tussen het centrum en Nieuw-West.

Lees meer over de bijzondere aspecten van dit complex

Het project Lammenschans bestaat uit appartementen voor Young Professionals en studentenunits. 

Lees meer over de studentenunits

Deze ruime eengezinswoningen zijn ontworpen door architect Benedict Kraus van BAM.

Lees meer over alle duurzame kenmerken van deze woningen