Case: in gesprek met Moderna

We proberen op verschillende manieren invloed uit te oefenen op het beleid van de bedrijven waarin we beleggen. We stemmen bijvoorbeeld op aandeelhoudersvergaderingen. Sommige bedrijven waarin we beleggen, blijken niet te voldoen aan onze eisen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met deze bedrijven gaan we in gesprek, dit heet engagement. Zo proberen we het beleid van deze organisaties meer in lijn te krijgen met onze zienswijze op een verantwoorde bedrijfsvoering. Dit wordt uitgevoerd door gespecialiseerde partijen die voor meerdere beleggers, zoals ons pensioenfonds, optreden. Zo is de impact groter.

Tijdens de pandemie gingen we bijvoorbeeld het gesprek aan met Moderna. Het bedrijf maakte een extreme groei door vanwege de coronacrisis en de ontwikkeling van een vaccin. Deze groei zorgde ook voor de nodige problemen.

Achtergrond

Moderna is een bedrijf dat geneesmiddelen produceert. Het is bij het grote publiek vooral bekend geworden door de productie van één van de veelgebruikte corona-vaccins. Tijdens de pandemie groeide het bedrijf in korte tijd dan ook enorm. Door de plotselinge groei had Moderna aan het begin van de pandemie nog geen duidelijk beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Eén van de zaken die destijds nog niet goed genoeg geregeld was volgens aandeelhouders, was de wereldwijde 'rechtvaardige toegang' tot het vaccin. Dit ging vooral over toegang voor de landen met een laag of middeninkomen.

Waarover zijn we in gesprek gegaan?

Tijdens de pandemie hebben we samen met andere partijen Moderna aangesproken op de strategie voor het toegankelijk maken van het coronavaccin. De aandeelhouders adviseerden samenwerkingen met organisaties die zich inzetten voor een eerlijke verspreiding van het vaccin. Moderna heeft hier gehoor aan gegeven, maar stond verder niet erg open voor diepgaande gesprekken. In de loop van 2022 is dit veranderd.

Wat leverde dit op?

Moderna was aan het begin van de pandemie maar beperkt bereid om openlijk met beleggers te spreken. Dat is in 2022 aanzienlijk verbeterd. Er is een strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen gepresenteerd. Ook wordt concreet gewerkt aan de toegang tot geneesmiddelen voor landen met een laag of middeninkomen. 

Moderna blijft sterk groeien, dus er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat ook in de komende jaren nog niet alles volledig soepel verloopt. We houden contact met het bedrijf en houden goed in de gaten wat de vorderingen zijn.