Uw inbreng

Samen bouwen aan duurzamere beleggingen

Een duurzame en eerlijke wereld: als pensioenfonds en belegger zijn wij heel gemotiveerd om hieraan bij te dragen. Naast een verantwoord beleid streven we naar een beleid waarin ook uw stem als deelnemer wordt gehoord.

Uw mening over maatschappelijk verantwoord beleggen

Eind 2022 onderzochten we wat u belangrijk vindt als het gaat om het beleggen van uw pensioen. Een grote meerderheid van de respondenten vindt het belangrijk dat het pensioenfonds zich actief opstelt als het gaat om maatschappelijk verantwoord beleggen. Zo vindt twee derde dat het pensioenfonds extra zou moeten investeren in bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of dat het fonds in gesprek gaat met niet-maatschappelijk verantwoorde bedrijven. 

Lees meer over de resultaten van het onderzoek

In 2023 deden we een vervolgonderzoek. Het voorkomen van klimaatverandering wordt als belangrijkste thema gezien. Met name jongeren willen dat we bij het beleggen van het pensioengeld aandacht besteden aan duurzaamheid. Gepensioneerden hechten vaker meer belang aan rendement.

Lees hier wat Pensioenfonds voor de Architectenbureaus precies doet met de uitkomsten van het vervolgonderzoek.

Risico’s bij beleggen

Naast de voorkeuren van onze deelnemers op het vlak van verantwoord beleggen, doen we met regelmaat een zogenoemd risicopreferentieonderzoek. Hiermee toetsen we hoe onze deelnemers aankijken tegen risico’s bij het beleggen. Zo kunnen we onze beleggingen beter laten aansluiten bij de risico's die u wilt en kunt lopen. 

Een stabiel pensioen heeft de voorkeur 

In het onderzoek aan het eind van 2022 gaf de helft van de respondenten de voorkeur aan een stabiel pensioen. Een derde heeft liever een variabel pensioen, dat jaarlijks meebeweegt met de economie. Werkenden willen vaker dan gepensioneerden een variabel pensioen.

Regelmatig meten

We blijven uw voorkeuren regelmatig meten, zowel op het gebied van verantwoord beleggen als uw voorkeuren voor risico's bij beleggen. Risicovoorkeur is een belangrijke pijler in ons beleid. En wordt met het nieuwe pensioenstelsel alleen maar belangrijker.