Onze resultaten

Voor een goed pensioen en een eerlijke en duurzame wereld

Wij zijn ervan overtuigd dat maatschappelijk verantwoord beleggen en goede rendementen elkaar niet hoeven te bijten. Integendeel. Juist op de lange termijn geloven we dat dit hand in hand gaat.

Het rendement op de beleggingen

Onderstaande grafiek geeft inzicht in de rendementen op de beleggingen in de laatste vijf jaar. Uw uiteindelijke pensioen bestaat grotendeels uit het rendement op de beleggingen.

beleggingsrendement

Rendement in 2022

2022 was een slecht beleggingsjaar. Dat kwam onder meer door de hoge inflatie, de oorlog in Oekraïne en pessimisme over de economische groei. Gelukkig beschikt Pensioenfonds voor de Architectenbureaus over voldoende reserves. Dankzij de rentestijging, blijft er ook met het negatieve rendement op ons vermogen in 2022 voldoende geld voor uw (toekomstige) pensioen. We zijn een langetermijnbelegger, waarbij we rekening houden met goede en slechte jaren.

De resultaten van verantwoord beleggen

De aandacht die verantwoord beleggen van ons krijgt, levert mooie resultaten op. Zo bereikten we in de afgelopen 5 jaar:

  • meer dan 50% reductie in CO2-uitstoot binnen onze aandelenportefeuille
  • dat belangen in tientallen fossiele energiebedrijven zijn verkocht.

Hoe meten we de impact van ons verantwoord beleggingsbeleid? We krijgen elk halfjaar inzicht in de resultaten van ons verantwoord beleggingsbeleid. Zo zien we hoe onze beleggingen het doen op het gebied van:

  • ESG-scores
  • CO2-reductie
  • waterstress
  • de energietransitie stresstest (op basis van een model van De Nederlandsche Bank)
  • de ondernemingen die het slechtst presteren op de ESG-onderdelen.

Onderstaande afbeelding laat zien hoe dit wordt gerapporteerd.

Meten van CO2-intensiteit van de beleggingen

CO2-uitstoot wordt uitgedrukt in volume van de koolstofuitstoot (in tonnen) per miljoen dollar aan inkomsten. Naast CO2 worden broeikasgassen zoals N2O, CH4, HFC’s, PFC’s, SF6 en NF3 ook meegerekend. Ook die broeikasgassen spelen een rol bij de opwarming van de aarde. Vervolgens wordt de uitstoot verdeeld over drie categorieën: scope 1, 2 en 3. De scope geeft aan waar in de productieketen de CO2-uitstoot plaatsvindt.

  • Scope 1 is de directe emissie binnen het eigen productieproces.
  • Scope 2 is de indirecte uitstoot. Dit zijn emissies die zijn ontstaan door bijvoorbeeld de opwekking van ingekochte energie die door een organisatie wordt gebruikt.
  • Scope 3 zijn alle overige indirecte emissies. Dit is de uitstoot die ontstaat door de activiteiten van de organisatie, maar waar de organisatie geen eigenaar van is (dat is scope 1) en ook niet worden beheerd door de organisatie (dat is scope 2). Voor scope 3 geldt dat de meting nog in ontwikkeling is. Door de complexiteit van de benodigde data is die meting lastig.

Per scope krijgen wij elk jaar in beeld hoe hoog de CO2-emissie is.