Thema’s en doelen

Klimaatverandering, duurzame steden en gemeenschappen

Samenwerking zorgt voor beter, meer en duurzaam resultaat. Zo nemen we in ons beleggingsbeleid de wensen van onze deelnemers mee. En richten we ons op thema’s en doelen die aansluiten bij onze sector. Ons streven is om een bijdrage te leveren aan een eerlijke en duurzame wereld.

Onderzoek heeft duidelijk gemaakt welke maatschappelijke thema’s onze deelnemers belangrijk vinden. Deze thema’s koppelen we aan de zogeheten duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (ook wel Sustainable Development Goals, SDG’s, genoemd). Voor deze focus hanteren we een duidelijke horizon, met concrete doelen voor een eerlijke en duurzame wereld.

De ontwikkelingsdoelen en maatschappelijke thema’s die speciale aandacht krijgen zijn:

  • Klimaatverandering (betaalbare en duurzame energie (SDG 7).
  • Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11).

Dit thema is gericht op toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. Hiervoor wordt gewerkt aan het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix wereldwijd en verdubbeling van de energie-efficiëntie wereldwijd. Zo helpt hernieuwbare energie ons los te maken van fossiele brandstoffen.

Wij hebben dit vertaald naar de volgende eigen doelstellingen:

  • CO2-reductie van de beleggingsportefeuille in lijn met internationale afspraken van het akkoord van Parijs. In de afgelopen 5 jaar is al een CO2-reductie in de aandelenportefeuille van 50% behaald. Gewerkt wordt aan een klimaatneutrale portefeuille in 2050.
  • Onderzoek naar de mogelijkheden van CO2-reductie in andere beleggingscategorieën dan aandelen, zoals bedrijfsobligaties.

Bij elke beleggingsbeslissing worden klimaatrisico’s bekeken en meegewogen, met als doel te voldoen aan het akkoord van Parijs.

Onderdeel van onze CO2-reductiedoelstelling is het uitsluiten van beleggingen in kolen en teerzanden.

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Daar richt dit thema zich op. Dit gebeurt door voor iedereen voldoende, veilige, betaalbare huisvesting en basisdiensten te verzorgen en sloppenwijken te verbeteren. Maar ook door de nadelige milieu-impact van steden terug te brengen. Door aandacht te besteden aan de luchtkwaliteit en aan afvalbeheer.

In het kader van dit thema voert Pensioenfonds voor de Architectenbureaus de volgende activiteiten uit:

  • Met beheerders van vastgoedportefeuilles zijn we in gesprek over hoe we woningen op een inclusieve, veerkrachtige en duurzame manier in de vastgoedportefeuille opnemen.
  • Voor het bepalen van de mate van ESG-integratie bij niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen gebruikt het pensioenfonds onder meer de score uit de jaarlijkse Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).

We maken daarbij gebruik van de kennis en kunde van de eigen sector.  En we zoeken in samenspraak met deelnemers naar manieren om maatschappelijk verantwoord beleggen zorgvuldig mee te nemen in de beleggingen in vastgoed en de bebouwde omgeving.