Pensioenfonds voor de Architectenbureaus belegt met betekenis

Juli 2021

Beleggen gaat niet alleen over cijfers in spreadsheets, maar ook over het beter maken van wijken en steden op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid. Pensioenfonds voor de Architectenbureaus heeft deze waarden vastgelegd in haar beleggingsbeleid. Jonas Wiggelinkhuizen van Syntrus Achmea Real Estate & Finance legt uit waarom en hoe er betekenisvol wordt belegd.

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus belegt in duurzaam vastgoed

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus beheert de pensioengelden voor ongeveer 48.200 (oud-)werknemers en gepensioneerden van 1.314 werkgevers in Nederland. Het belegd vermogen bedraagt momenteel ruim € 4,3 (eind 2022) miljard. Een deel van het pensioengeld wordt belegd in vastgoed. Op verzoek van de BNA lichten we de verschillende manieren waarop deze beleggingen een maatschappelijke impact maken toe. Om zo ook weer modern en creatief ondernemerschap bij architectenbureaus verder te bevorderen. Maar ook om leden argumenten aan te reiken om opdrachtgevers en beleggers te overtuigen van de toegevoegde waarde van maatschappelijk relevant en duurzaam vastgoed.

Betaalbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid, huurderstevredenheid

Een deel van de vastgoedbeleggingen worden door Syntrus Achmea belegd in woningen, winkels en zorgvastgoed. Woningbeleggingen zijn deels samengevoegd in het Achmea Dutch Residential Fund, waarin ook andere partijen deelnemen. Dit fonds kent sinds 2021 een omvang van meer dan € 2 miljard, heeft een outperformance-strategie en een duurzaam investeringsbeleid. Het fonds streeft er dus naar om beter te presteren dan het gemiddelde van alle vergelijkbare fondsen samen. Dit doen ze door te letten op people, planet én profit. Dit wordt bereikt door te beleggen in betaalbare huisvesting waarin kwaliteit en huurderstevredenheid voorop staan.

Ook zijn CO2-uitstoot, circulariteit van bouwmaterialen en innovatie belangrijke onderwerpen op het gebied van duurzaamheid bij (nieuwbouw)projecten. Sinds 1990 heeft het fonds de CO2-uitstoot van de portefeuille bijvoorbeeld al met ruim een derde teruggebracht. Daarbij hebben alle woningen inmiddels een groen energielabel. Het duurzame karakter van het fonds wordt bevestigd door onder andere de maximum Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)-score van 5 sterren.

Voorbeeldprojecten met impact

Om een idee te geven hoe de theorie in de praktijk wordt toegepast, staan hieronder drie projecten met bijbehorende maatschappelijke- en duurzaamheidsimpact:

Langjarige duurzame beleggingen

Bovenstaande projecten leiden volgens onze filosofie tot de gewenste uitkomst. Denk aan het faciliteren van stabiele huuropbrengsten, een positieve waardeontwikkeling en langjarige duurzame beleggingen voor Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Syntrus Achmea kijkt daarbij ook naar esthetiek en de functie van een gebouw binnen een bepaald gebied. We zitten namens onze klanten bij provincie en gemeente aan tafel om als stadspartner bij te dragen aan gezondheid, welzijn en veiligheid van bewoners, ondernemers en bezoekers. Waardecreatie door te letten op financiële en maatschappelijke opbrengsten staat centraal. Via deelname in het Achmea Dutch Residential Fund draagt Pensioenfonds voor de Architectenbureaus bij aan de ontwikkeling van een duurzame omgeving. Voor nu, straks en later.