Bijzonder partnerpensioen

Als u en uw partner uit elkaar gaan, kan uw partner aanspraak maken op bijzonder partnerpensioen.

Dit is het deel van het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot de datum waarop het huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen eindigt. Uw ex-partner krijgt dit pensioen als u overlijdt.

Op de pagina Partnerpensioen leest u wanneer uw ex-partner recht heeft op (bijzonder) partnerpensioen.

Heeft u 1 ex-partner?

Dan wordt de hoogte bepaald door de tijd dat u begon met pensioen opbouwen bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus (ook als u toen nog niet samen was) tot aan het einde van uw relatie.

Heeft u meerdere partners gehad tijdens het opbouwen van uw pensioen bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus?

Dan verdelen we het partnerpensioen over uw ex-partners. De startdatum voor de berekening van het bijzonder partnerpensioen is voor uw tweede partner het einde van de eerste relatie, voor uw eventuele derde partner het einde van de tweede relatie, enzovoort.

Met een afstandsverklaring kan uw ex-partner afstand doen van zijn of haar recht op bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner krijgt dan géén bijzonder partnerpensioen.

Gevolgen van afstand doen van het bijzonder partnerpensioen

Doet uw ex-partner afstand van het bijzonder partnerpensioen? Dan wordt het partnerpensioen niet omgezet in een bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner. Heeft u een nieuwe partner vóórdat u met pensioen gaat? Dan krijgt uw nieuwe partner dit partnerpensioen. Heeft u geen nieuwe partner voordat u met pensioen gaat? Dan kunt u dit partnerpensioen uitruilen voor extra ouderdomspensioen voor uzelf. Dit kan ook als uw nieuwe partner hiermee akkoord gaat.  

Als u en uw partner uit elkaar gaan, dan heeft dat ook gevolgen voor uw bestaansminimum. Het bestaansminimum is een bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. U kunt waarschijnlijk recht op toeslagen ontvangen. Dit bedrag verschilt per situatie.