Partnerpensioen

partners op bank met laptop

Als u overlijdt, heeft uw partner mogelijk recht op partnerpensioen. Bent u eerder getrouwd geweest? Uw ex-partner heeft mogelijk recht op bijzonder partnerpensioen.

Uw partner heeft recht op partnerpensioen als hij of zij voldoet aan 1 van de volgende omschrijvingen:

 • U bent met hem of haar getrouwd.
 • U heeft met hem of haar een geregistreerd partnerschap.
 • U woont met hem of haar samen en u heeft een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris. U heeft een kopie van dit contract opgestuurd naar Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.

Uw partner krijgt géén partnerpensioen als:

 • u uw partner niet heeft aangemeld (in geval van samenwonen).
 • uw relatie is begonnen nadat u uw pensioenleeftijd heeft bereikt.
 • u uw partnerpensioen volledig heeft uitgeruild voor ouderdomspensioen.
 • uw partner u opzettelijk van het leven berooft.
 • u binnen een jaar na het begin van uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract, anders dan door een ongeval, overlijdt.

Bij een opgebouwd partnerpensioen wordt er elke maand geld gestort in een 'spaarpot'. Dit is bestemd voor het partnerpensioen. Jaarlijks bouwt u 1,313% (vanaf 2015) van de pensioengrondslag op aan partnerpensioen. De pensioengrondslag is het bedrag waarover u pensioen opbouwt: uw brutosalaris minus de franchise. De franchise is het bedrag waarover u geen pensioenpremie betaalt. Het percentage van de pensioengrondslag wijzigde de afgelopen jaren een paar keer.

Tot 1 januari 2014 bouwde u 70% van de jaarlijkse pensioenaangroei van het ouderdomspensioen op. Per 1 januari 2014 wijzigde de opbouw van partnerpensioen naar 1,51% van de pensioengrondslag.

De hoogte van het partnerpensioen is afhankelijk van het moment waarop u overlijdt. Wij onderscheiden hierbij 3 situaties:

 • Overlijdt u op of ná uw 67e? Uw partner krijgt een partnerpensioen dat u tot uw pensioendatum heeft opgebouwd.
 • Overlijdt u vóór uw 67e en bouwt u op dat moment pensioen op bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus? Uw partner krijgt een partnerpensioen dat gelijk is aan het 'te bereiken partnerpensioen'.
 • Overlijdt u vóór uw 67e en bouwt u op dat moment geen pensioen meer op bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus? Uw partner krijgt een partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot het moment dat de deelname bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus eindigde.

Zijn uw pensioenaanspraken afgekocht, of overgedragen door middel van waardeoverdracht? Dan geldt het bovenstaande niet. Er bestaat ook geen recht op partnerpensioen als u op uw feitelijke pensioendatum het partnerpensioen volledig heeft uitgeruild voor extra ouderdomspensioen. Ga naar MijnArchitectenpensioen om te zien hoeveel partnerpensioen u tot nu toe heeft opgebouwd.

Bent u gescheiden terwijl u pensioen opbouwde bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus? Uw ex-partner heeft mogelijk recht op bijzonder partnerpensioen. Dit hangt uiteraard ook af welke afspraken u en uw ex-partner hebben gemaakt bij uw scheiding.

Als u overlijdt, sturen wij uw (ex-)partner een aanvraagformulier voor het partnerpensioen. Met dit aanvraagformulier kan uw (ex-)partner partnerpensioen aanvragen.

U kunt het partnerpensioen (voor een deel) uitruilen tegen een hoger ouderdomspensioen. Het partnerpensioen vervalt dan of wordt lager. Als u een partner heeft, moet hij of zij wel toestemming geven voor uitruil. Het kan ook andersom: u kunt een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen uitruilen voor een hoger partnerpensioen.

Hebt u 1 of meerdere ex-partners die recht hebben op bijzonder partnerpensioen?  Dan kunt u dat deel niet uitruilen voor extra ouderdomspensioen.

Verlaat u de architectenbranche maar laat u uw opgebouwde pensioen bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus staan? Ook dan heeft uw partner bij uw overlijden recht op partnerpensioen van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Ook al is het jaren geleden dat u voor een architectenbureau werkte.

U kunt er bovendien ook voor kiezen om (een deel van) uw ouderdomspensioen bij uitdiensttreding uit te ruilen voor een hoger partnerpensioen. Uw eigen pensioen wordt dan lager, maar uw partner krijgt meer partnerpensioen als u overlijdt.

Let op: het partnerpensioen mag na uitruil niet hoger worden dan 70% van het resterende ouderdomspensioen.

Zijn uw pensioenaanspraken afgekocht, of overgedragen door waardeoverdracht? Dan geldt het voorgaande niet. Er bestaat ook geen recht op partnerpensioen als u op uw feitelijke pensioendatum het partnerpensioen volledig heeft uitgeruild voor extra ouderdomspensioen.

Bent u op uw pensioendatum alleenstaand? Dan zetten we het partnerpensioen om in extra ouderdomspensioen voor uzelf.

 • Gaat u op de standaarddatum met pensioen?
 • Geef dan aan ons door dat u het opgebouwde partnerpensioen om wilt laten zetten in extra ouderdomspensioen. U krijgt van ons een overzicht met daarop uw nieuwe pensioenbedragen.
 • Wilt u eerder of later met pensioen? Neem dan zelf op tijd contact met ons op.

Het bestaansminimum is een bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. De overheid bepaalt elk halfjaar het bestaansminimum. Dit bedrag is niet voor iedereen hetzelfde, maar hangt af van leeftijd en leefsituatie.Uw partner krijgt als u overlijdt partnerpensioen. Zijn of haar inkomen wordt daardoor hoger. Daardoor krijgt uw partner misschien geen toeslagen meer van de Belastingdienst. Of uw partner krijgt misschien minder toeslag. Heeft u hier vragen over? Bel dan met de Belastingdienst op 0800 0543 (gratis).