Meer pensioen voor u of uw partner

Wanneer u met pensioen gaat, kunt u het ouderdomspensioen en het partnerpensioen onderling uitruilen. Dat betekent het omzetten van het partnerpensioen in extra ouderdomspensioen of andersom.

Naast uw ouderdomspensioen bouwt u partnerpensioen op. Dat is pensioen dat uw partner krijgt wanneer u overlijdt. Het partnerpensioen vangt het wegvallen van uw inkomen voor een deel op.

Met de pensioenplanner in MijnArchitectenpensioen berekent u wat het financieel voor u betekent om het ouderdomspensioen en het partnerpensioen onderling uit te ruilen.

U mag het partnerpensioen omzetten in extra ouderdomspensioen voor uzelf. Uw partner moet het hiermee wel eens zijn en een handtekening zetten. U krijgt zelf later een hogere pensioenuitkering. Uw partner krijgt als u overlijdt geen of minder partnerpensioen.

 

Heeft u geen partner?

Uw opgebouwde partnerpensioen wordt automatisch omgeruild voor een hoger ouderdomspensioen.

U mag een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen. Als u overlijdt, krijgt uw partner meer partnerpensioen. U krijgt zelf later een lagere pensioenuitkering.

  • Gaat u op uw 67ste met pensioen:
    Dan krijgt u 6 maanden voordat uw AOW-uitkering ingaat bericht van ons. Hierin geven wij uitleg voor de aanvraagprocedure van uw pensioen. 

  • Gaat u eerder met pensioen:
    Vraag dit dan aan via de pensioenplanner in MijnArchitectenpensioen.

Let op: u kunt maar 1 keer uitruilen. Deze keuze kan u later niet meer herzien. 

U kunt ook de keuze maken om uw ouderdomspensioen uit te ruilen voor partnerpensioen bij uitdiensttreding. Het partnerpensioen mag na uitruil niet hoger zijn dan 70% van het ouderdomspensioen dat overblijft.