Leren van uw ervaringen

Wij willen graag weten wat u van onze dienstverlening vindt en hoe u denkt over pensioen in het algemeen. Daarom voeren wij verschillende onderzoeken uit. Hieronder ziet u welke onderzoeken wij op dit moment uitvoeren.

Lopende onderzoeken

  • Tevredenheid over onze website
  • Tevredenheid over MijnArchitectenpensioen

Wij ondervragen onze klanten vaak via een online vragenlijst. Die versturen wij via een link in een e-mail. Vertrouwt u de e-mail niet? Of bent u bang voor phising? Controleer dan om te beginnen wie de e-mail heeft verstuurd. Uitnodigingsmails voor onze onderzoeken worden altijd verstuurd vanuit onderzoek@architectenpensioen.nl. Daarnaast kunt u controleren of het onderwerp van de e-mail in bovenstaande onderszoeksagenda voorkomt.

Heeft u een verdachte e-mail ontvangen van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus? Dan ontvangen wij die graag. Neem contact met ons op.

Wij vinden het belangrijk om te weten wat onze klanten van ons vinden. Maar nog belangrijker is dat wij de signalen van onze klanten gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren. Medewerkers van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus bespreken de geanonimiseerde onderzoeksresultaten met elkaar en vertalen ze naar actiepunten.