Beleidsdekkingsgraad mei 2022: 122,1%

16 juni 2022

De beleidsdekkingsgraad is in de afgelopen maand gestegen ten opzichte van de gerapporteerde beleidsdekkingsgraad eind april (121,3%). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren.

Dekkingsgraad

Eind mei is de dekkingsgraad van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus gelijk aan 128,9%. De dekkingsgraad is gestegen ten opzichte van de gerapporteerde dekkingsgraad eind april (127,0%).

Het vermogen van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus is in mei gedaald en de voorziening is gedaald. Het vermogen is gedaald door een negatieve ontwikkeling van financiële markten.

De voorziening is gedaald als gevolg van een stijging van de rente.

Ontwikkeling dekkingsgraad onzeker

Het verloop van de dekkingsgraad is afhankelijk van verschillende factoren zoals de rente, de aandelenkoersen en de levensverwachting. Deze factoren beïnvloeden de bezittingen en de verplichtingen van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.

De ontwikkelingen op de financiële markten zijn onzeker. Het is daarom niet te zeggen hoe de dekkingsgraad van het fonds zich de komende tijd ontwikkelt.