'Pensioen & Vreugd': in gesprek over pensioen

16 juni 2022

De werknemers- en werkgeversorganisaties in de architectenbranche denken na over een nieuwe pensioenregeling. Dat is nodig, want per 1 januari 2023 komt er een nieuwe pensioenwet. Alle pensioenregelingen worden hierop aangepast. Dus ook uw pensioenregeling bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.

Omdat wij de inbreng van de branche belangrijk vinden, hebben wij sessies georganiseerd door het hele land, bij verschillende werkgevers. Met een goed gesprek en het pensioenspel 'Pensioen en vreugd' onder leiding van Huub de Graaff, voormalig directeur van SFA, krijgen wij input over wat onze achterban belangrijk vindt voor pensioen. We geven u graag een idee van die goede en leerzame gesprekken. 

U kunt ook het volledige videoverslag bekijken.