Onze financiële situatie: uit periode van herstel

1 maart 2022

De financiële situatie van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus is het afgelopen jaar verbeterd. Eerder hadden wij volgens de wet niet genoeg reserves voor de (toekomstige) pensioenen van onze deelnemers. Met de stijging van de dekkingsgraad ligt die reserve nu boven het verplichte niveau. Daarmee is het pensioenfonds uit een periode van herstel.

Dekkingsgraad als graadmeter

De dekkingsgraad is onze financiële graadmeter. Het geeft de relatie weer tussen onze bezittingen en de pensioenuitkeringen van nu en in de toekomst. Bij een dekkingsgraad van 100% zijn de bezittingen en verplichtingen gelijk. Voor een gezonde financiële gezondheid is een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 118% nodig. Vanaf december 2021 komen we boven dit niveau uit. Eind januari 2022 was de stand 118,8%.

Vanaf een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 119% mogen wij de pensioenen geheel aanpassen aan de prijsinflatie. U vindt hier altijd de dekkingsgraad van dit moment.

Herstelplan bij reservetekort

Bij een reservetekort moet een pensioenfonds een herstelplan aanbieden bij toezichthouder De Nederlandsche Bank. In het herstelplan staan de maatregelen die nodig zijn om in 10 jaar financieel gezond te worden. Vanaf 2009 was - met een paar pauzes – zo’n herstelplan nodig.