Zo snel als het kan uit Russische beleggingen

2 maart 2022

Ook Pensioenfonds voor de Architectenbureaus vindt de inval van Rusland in Oekraïne onacceptabel en verwerpelijk. We leven mee met alle burgers in het oorlogsgebied in Oekraïne. Samen met onze vermogensbeheerders bekijken we hoe we onze beleggingen in Rusland zo snel mogelijk kunnen afbouwen. Het gaat om 0,35% van onze beleggingsportefeuille, zo’n € 18,8 miljoen (stand 25 februari 2022).

De handel in Russische obligaties en aandelen is op dit moment niet meer mogelijk. Daarmee kunnen we onze bestaande belangen niet verkopen totdat in die situatie verandering komt.

Al eerder sancties

Naar aanleiding van de annexatie van de Krim in 2014 zijn er tegen Rusland sancties ingesteld, waaronder sancties ten aanzien van een aantal specifieke economische sectoren. Deze sancties zijn in de afgelopen periode verder uitgebreid. Pensioenfonds Architectenbureaus belegde al in lijn met dit sanctiebeleid.

Wat betekent de crisis voor uw pensioengeld?

Het aandeel van de Russische economie en van de Russische aandelenmarkt op de wereldeconomie is klein. We zien wel dat de waarde van ons belegd vermogen is gedaald, maar de bewegingen op de financiële markten zijn vooralsnog beperkt. Eerdere geopolitieke crises leidden in het algemeen niet tot een langdurige terugval in de waarde van de beleggingen. 

De onzekerheid is echter groot en de beweeglijkheid kan verder toenemen bij een verdere escalatie van het conflict. Als pensioenfonds zijn we een langetermijnbelegger. Daarmee reageren we niet direct op een waardedaling of -stijging, maar kijken we naar het verwachte rendement op de lange termijn. Vanuit dat oogpunt is er nu geen aanleiding om verder in te grijpen in onze beleggingsportefeuille.