Tweede Kamer behandelt pensioenwet

7 november 2022

Op 2 november debatteerde de Tweede Kamer over de Wet toekomst pensioenen. Het debat duurde tot half 2 ’s nachts. Het omvangrijke en ingewikkelde wetsvoorstel werd uitgebreid besproken. De coalitiepartijen lijken het wetsvoorstel te gaan steunen. Op 10 november zal de Tweede Kamer verder gaan met de behandeling van de pensioenwet.

Knelpunten van de nieuwe pensioenwet

Er leven nog vragen over het wetsvoorstel bij de Kamerleden. Bijvoorbeeld over de onduidelijkheid over de precieze gevolgen van de nieuwe wetgeving. Hiervoor worden rekenregels uitgewerkt door experts. De oppositie stelt nog de vraag of het nieuwe stelsel wel oplost wat het zegt op te lossen, en of de hervorming noodzakelijk is.

Toekomst van het wetsvoorstel

Waarschijnlijk wordt het wetsvoorstel aangenomen. Het is nog niet bekend wanneer de Kamerleden gaan stemmen over de wet. Gaat de Tweede Kamer akkoord met het voorstel voor de nieuwe pensioenwet? Dan moet de Eerste Kamer ook akkoord gaan, voor de wet in kan gaan. Deze gaat -als alles goed gaat- in op 1 juli 2023.

Wet toekomst pensioenen

De nieuwe pensioenwet is bedoeld om ons pensioenstelsel te moderniseren. En beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Met de vernieuwing veranderen de regels voor zo’n 1500 miljard euro aan pensioengeld. Iedere deelnemer krijgt een eigen pensioenvermogen dat meer meebeweegt met economische ontwikkelingen. Pensioenopbouw kan daarmee sneller omhoog en omlaag. Er zijn extra knoppen om ervoor te zorgen dat het pensioen van gepensioneerden stabiel blijft.

Wij houden u op de hoogte

De vernieuwde regels voor pensioen worden nog verder uitgewerkt. Zodra duidelijk is wat ze voor Pensioenfonds voor de Architectenbureaus en uw pensioen betekenen, leest u dat hier op de website en in onze nieuwsbrieven.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft ook veel informatie via 'Ons nieuwe pensioen'.