De ingangsdatum voor de nieuwe pensioenwet is uitgesteld

18 oktober 2022

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft bekendgemaakt dat de Wet toekomst pensioenen later ingaat. Deze wet zou eigenlijk 1 januari 2023 ingaan. De Tweede Kamer heeft meer tijd nodig om de wet te behandelen, laat minister Schouten weten. Als alles volgens plan verloopt, gaat de wetgeving nu op 1 juli 2023 in.

De Tweede Kamer bespreekt momenteel de vernieuwde regels voor pensioen. Na behandeling in de Tweede Kamer gaat de conceptwet nog naar de Eerste Kamer.

Er verandert nu nog niets

Voor mensen die nu via hun werk pensioen opbouwen of al met pensioen zijn, verandert er de eerste jaren nog niets. Pensioenfondsen krijgen tot 1 januari 2027 de tijd om de nieuwe pensioenregels in te voeren. Pensioenfonds voor de Architectenbureaus houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen via de website en nieuwsbrief.

Waarom komt er een nieuwe pensioenwet?

Het pensioenstelsel verandert zodat het beter aansluit bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op de financiële markten. 

  • Deelnemers zien hoe groot hun persoonlijke pensioenvermogen is. 
  • De pensioenpremie wordt het uitgangspunt: werkgevers en werknemers betalen samen een pensioenpremie. 
  • De pensioenpremies worden belegd. Het pensioen hangt af van de beleggingsresultaten. 
  • Het pensioen gaat meer meebewegen met de economie. Als het economisch goed gaat, kan het pensioen omhoog. Als het economisch slecht gaat, is dit ook terug te zien in het pensioen.

Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel