Onderzoek risicobereidheid: hoe kijkt u naar uw pensioen?

8 september 2022

Update 27-09-2022: U kunt niet meer deelnemen aan het onderzoek

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus belegt uw pensioengeld. Een groot deel van uw pensioen bestaat uit winst op de beleggingen. De hoogte hiervan is niet zeker. Iedereen gaat anders om met deze onzekerheid. We willen graag weten wat u belangrijk vindt als het gaat om het beleggen van uw pensioen. Zo kunnen we onze beleggingen beter laten aansluiten op uw wensen.

Daarom doen wij onderzoek naar hoe u naar financiële risico’s kijkt. Kiest u voor zekerheid? Of kiest u voor meer risico als dat de kans op een hoger pensioen vergroot? Ook stellen we vragen over maatschappelijk verantwoord beleggen.

Onderzoek duurt 10 minuten en is online

U ontvangt een uitnodiging van ons. In het onderzoek vragen we u om met de pensioenmeter uw voorkeur aan te geven. Er zit een filmpje in het onderzoek. Bekijk deze goed voordat u verder gaat.

Onafhankelijk onderzoeksbureau IG&H voert dit onderzoek voor ons uit. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.

Uw mening is belangrijk voor ons

Hoe meer respondenten, hoe beter wij onze beleggingen kunnen laten aansluiten op uw wensen en behoeften.

Ontvangt u een uitnodiging van ons? Doe dan mee! Deelnemen kan tot en met 27 september 2022.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname.