Uitkomsten onderzoek risico bij beleggen

21 februari 2023

Eind 2022 onderzochten we wat u belangrijk vindt als het gaat om het beleggen van uw pensioen. Wilt u meer zekerheid over de hoogte van het pensioen? Of kiest u voor meer risico, met de kans op een hoger pensioen? Ruim 2.250 deelnemers en pensioengerechtigden deden mee aan het onderzoek. Die respons is voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen voor al onze deelnemers en pensioengerechtigden.

Belangrijke uitkomsten

Belangrijke uitkomsten zijn onder meer:

  • De mate waarin de respondenten risico willen lopen is breed verdeeld. Gemiddeld over alle respondenten wordt een beetje risico geaccepteerd met het oog op een iets hoger pensioen.
  • Een stabiel pensioen heeft de voorkeur boven een variabel pensioen. Een stabiel pensioen is meer zeker, maar naar verwachting ook lager dan een variabel pensioen. Het groeit niet mee met prijsstijgingen.
  • Ruim de helft van de respondenten wil een buffer voor slechte tijden aanhouden. Ruim een derde wil die buffer samen met anderen vullen en verdelen.
  • Een grote meerderheid vindt het belangrijk dat het pensioenfonds actief is als het gaat om maatschappelijk verantwoord beleggen.

Lees hieronder meer over (de uitkomsten van) het onderzoek, risico en de vervolgstappen.

We zien bij de respondenten uiteenlopende voorkeuren bij het nemen van risico voor hun pensioen. Gemiddeld kiest men voor een beetje risico met het oog op een iets hoger pensioen. Hoeveel risico iemand wil nemen, hangt af van meer factoren. Uit het onderzoek blijkt dat leeftijd meespeelt, maar ook of iemand voldoende financiële middelen heeft om tegenvallers op te vangen. Hoe ouder iemand is, hoe minder risico iemand wil nemen. Heeft een respondent naast het pensioen van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus en de AOW van de overheid nog andere inkomsten? Dan wil hij of zij wat meer risico nemen.

Een stabiel pensioen heeft de voorkeur

De helft van de respondenten geeft de voorkeur aan een stabiel pensioen. Een derde heeft liever een variabel pensioen, dat jaarlijks meebeweegt met de economie. Werkenden willen vaker dan gepensioneerden een variabel pensioen.

Buffer voor slechte tijden

Op dit moment kent het pensioenfonds verplicht een financiële buffer voor slechte tijden. Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel kan het pensioenfonds zelf besluiten of een buffer wordt aangehouden. Ook kan het pensioenfonds bepalen hoe groot die buffer is en voor wie die is bedoeld. Ruim de helft van de respondenten geeft aan een buffer een goed idee te vinden. De meesten willen de buffer gebruiken voor als het bij henzelf tegen zit. Ruim 30 procent vindt het (ook) een goed idee om die buffer samen met anderen te vullen en te verdelen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Een grote meerderheid van de respondenten vindt het belangrijk dat het pensioenfonds zich actief opstelt als het gaat om maatschappelijk verantwoord beleggen. Zo vindt twee derde dat het pensioenfonds extra zou moeten investeren in bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of dat het fonds in gesprek gaat met niet-maatschappelijk verantwoorde bedrijven. De meesten willen dat het fonds niet belegt in bedrijven die mensenrechten schenden, kinderarbeid gebruiken of milieuschade opleveren. Voorkomen van klimaatverandering zien respondenten als de belangrijkste doelstelling van maatschappelijk verantwoord beleggen.

Wij beleggen uw ingelegde premie om uw pensioen te laten groeien. Uiteindelijk bestaat het merendeel van uw pensioen uit winst op de beleggingen. Hoe meer risico wij bij het beleggen nemen, hoe groter de kans op een hoger pensioen. Wel geldt dat bij meer risico de kans op een lager pensioen ook groter wordt.

De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we bij het vaststellen van ons beleggingsbeleid en de pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel. Bijvoorbeeld:

  • hoeveel risico we nemen bij het beleggen van het pensioen van de verschillende leeftijdsgroepen;
  • hoe we een buffer voor slechte tijden inrichten;
  • onze keuzes in het kader van maatschappelijk verantwoord beleggen.

Naast het online onderzoek, spraken we ook met in totaal 25 personen: 1 groep met medewerkers van architectenbureaus, 1 groep met pensioengerechtigden en 1 groep met huidige en voormalige medewerkers van architectenbureaus. Daarin toetsten we de uitkomsten van het online onderzoek. Ook vroegen we door naar het begrip van de vragen en gedachten bij de antwoorden. Dat heeft aanvullende inzichten op het online onderzoek opgeleverd en de conclusies uit dat onderzoek bevestigd. Ook was er de wens voor transparantie over de keuzes die het pensioenfonds maakt.