Hoorrecht voor gepensioneerden en voormalig deelnemers

1 juni 2023

Op 1 juli 2023 gaat de Wet toekomst pensioenen in. Dat betekent dat er nieuwe regels gaan gelden voor pensioen. Alle pensioenfondsen moeten uiterlijk op 1 januari 2028 zijn overgestapt op de nieuwe regels. Sociale partners (werknemers- en werkgeverorganisaties) spreken af hoe de nieuwe pensioenregeling eruit komt te zien. Maar ook of en hoe de huidige pensioenen worden omgezet naar de nieuwe pensioenregeling. Deze afspraken leggen zij vast in een ‘transitieplan’. Omdat gepensioneerden en voormalige deelnemers (met nog pensioen bij ons fonds) niet vertegenwoordigd zijn bij de sociale partners, is er voor deze groepen een wettelijk hoorrecht.

Inspraak voor gepensioneerden en voormalig deelnemers

Voor verenigingen van gepensioneerden en voormalig deelnemers komt er een wettelijk hoorrecht, zodat zij hun stem toch kunnen laten horen. Deze verenigingen krijgen de mogelijkheid om aan sociale partners een oordeel te geven over of en hoe de huidige pensioenen worden omgezet naar de nieuwe regels. Dit is vastgelegd in het concept-transitieplan. Op dit moment bestaan die verenigingen nog niet. Het is aan de gepensioneerden en voormalig deelnemers om die op te richten.

Meld uw vereniging vóór 30 september 2023

Verenigingen die hun oordeel willen geven over het concept-transitieplan kunnen zich melden door een e-mail te sturen naar: info@sfa-architecten.nl. Voor andere vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het pensioenfonds. Verenigingen moeten zich vóór 30 september 2023 melden, zodat de sociale partners hun oordeel tijdig kunnen meenemen bij de definitieve besluitvorming. Verenigingen die gebruik willen maken van het hoorrecht, moeten aan bepaalde eisen voldoen.