Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek

5 mei 2023

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus vindt het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Daarom vond er in februari 2023 een klanttevredenheidsonderzoek plaats. De resultaten helpen ons om onze dienstverlening en communicatie te verbeteren. De belangrijkste resultaten delen we graag met u.

Betrouwbaar en professioneel pensioenfonds

Het overgrote deel van de deelnemers ziet ons als een betrouwbaar en professioneel pensioenfonds. Ruim 50% van de deelnemers en werkgevers heeft een (zeer) positief beeld van het pensioenfonds. Onder gepensioneerden is dit zelfs 81%. Als positief punt noemen jullie de goede en regelmatige informatievoorziening. Slechts een heel kleine groep is echt negatief. Daar geven mensen verschillende redenen voor: een onvoldoende duurzaam beleggingsbeleid, te weinig beleggingsrendement en het koopkrachtverlies van het pensioen.

Bekendheid van duurzaam en verantwoord beleggen

Uit eerder onderzoek bleek al duidelijk dat jullie een duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid zeer belangrijk vinden. Dat heeft dan ook volop onze aandacht. Tegelijkertijd is de bekendheid met ons duurzame beleggingsbeleid laag. Jullie zien het pensioenfonds nog onvoldoende als een duurzaam fonds. De communicatie hierover zien we dan ook als een belangrijk verbeterpunt. 

Lees meer over het beleggingsbeleid

Meer informatie over het vernieuwde pensioenstelsel

Bijna de helft van de respondenten gaf in het onderzoek aan niet op de hoogte te zijn van de komst van nieuwe regels voor het pensioen. De wet wordt op dit moment behandeld in de Eerste Kamer en is waarschijnlijk vanaf 1 juli 2023 van kracht. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen aangepast zijn aan de nieuwe regels. We vinden het belangrijk dat iedereen goed op de hoogte is van deze nieuwe regels. En wat het voor uw pensioen gaat betekenen. Zodra de wetgeving rond is, gaan we u vaker informeren over deze nieuwe regels. 

Alvast meer weten over het vernieuwde pensioenstelsel?

Het bieden van helder inzicht in uw pensioen

63% van de werkenden vindt dat het fonds helder inzicht geeft in het pensioen. Deze score willen we verbeteren. Het is belangrijk dat u weet wanneer u actie moet ondernemen of welke keuzes bij uw wensen passen. We helpen u graag bij het krijgen van een goed en realistisch toekomstperspectief. Daarom verbeteren we onze brieven, e-mails, de website en uw persoonlijke online omgeving continu op basis van de feedback die we krijgen. 

We bedanken iedereen die meedeed met het onderzoek. We hopen dat u ook in de toekomst uw mening met ons wilt delen.