Vragen en antwoorden: onderzoek risicobereidheid

Heeft u een e-mail of een brief van ons ontvangen? Een aantal mogelijke vragen (en antwoorden) die u heeft over het onderzoek hebben we hieronder al voor u op een rij gezet.

Ja, het onderzoek is anoniem. De uitkomsten worden anoniem verwerkt. Er is geen link tussen uw persoonlijke gegevens en de uitkomsten.

Ja, pensioen verandert en daarvoor moeten keuzes gemaakt worden. Dat doen we graag op basis van uw input.

Het onderzoek werkt het best op een desktop, laptop of tablet. Op een smartphone werkt het ook, maar voor één belangrijke vraag is het iets minder overzichtelijk.

Daarnaast werkt het onderzoek niet goed op Internet Explorer. Wel op iedere andere gangbare browser.

Het onderzoek is nog niet gesloten. Als u nog niets heeft ingevuld en opgeslagen zou de link moeten werken. Probeert u het nogmaals.

U kunt de link ook kopiëren of overtypen in de browser. Let bij het invoeren op hoofd- en kleine letters. Bij het kopiëren van de link uit de mail kan er een spatie mee zijn gekopieerd.

U kunt het onderzoek maar één keer invullen. Als u dat al heeft gedaan, kunt u het niet nogmaals invullen.

Lukt het inloggen alsnog niet?

Als het inloggen dan nog niet werkt, dan kunt u ook op een andere manier inloggen: 

Open onderstaande link en vul daarna 2 codes in.
https://risicobereidheidsonderzoek.nl

De toegangscode A:
PFAB22

En vervolgens de persoonlijke code B:
Hier vult u de 8 cijfers in die aan het einde van de link staan die u in de e-mail of brief heeft gekregen. Nu kunt u de vragen invullen.

Bij vraag 7 is het de bedoeling dat bij alle rijen iets wordt ingevuld. Pas dan kunt u op 'Volgende' klikken. Zodra dit niet wordt gedaan, kunt u niet verder. Zie onderstaand voorbeeld voor de juiste invoerwijze. 

Het onderzoek is niet gepersonaliseerd. U ziet daarom een inschatting van pensioenuitkomsten in 3 scenario’s, bij verschillende manieren van beleggen van het pensioen. In het onderzoek zijn aannames gedaan, omdat het niet persoonlijk is. Zo gaan we uit van 45 jaar volledige opbouw van pensioen tot 68 jaar. En van een bepaalde salarisgroep. De genoemde bedragen in de tabel zijn netto. Na aftrek belasting en inclusief een volledige AOW.

Het onderzoek kan vastlopen wanneer u Internet Explorer gebruikt. Explorer wordt steeds minder gebruikt en niet meer door Microsoft ondersteund. Gebruik voor het onderzoek een andere browser zoals Chrome, Safari of Edge.

Dit heeft meestal te maken met speciale instellingen op uw persoonlijke computer (cookies, firewall, add-ons, capslock, Explorer, etc.).

Als u problemen blijft houden, raden we aan om een andere computer te gebruiken. In bijna alle gevallen lukt het dan wel.

We vragen u het onderzoek in één keer achter elkaar in te vullen. De antwoorden worden niet opgeslagen als u tussendoor eruit gaat. Dit gebeurt pas aan het einde van de vragenlijst.

De uitkomsten zijn belangrijke informatie voor overleg over de pensioenregeling. De pensioenregeling is er voor de deelnemers. De uitkomsten geven een beeld van hoe de belanghebbenden van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus kijken naar belangrijke thema’s die spelen. Ook met oog op de uitwerking van het pensioenakkoord.