Financieel crisisplan

Het financieel crisisplan is een richtlijn hoe het bestuur van het pensioenfonds kan handelen in geval van een crisis.

Het fonds streeft naar continuïteit en naar een zo groot mogelijke zekerheid van nominale pensioenaanspraken en heeft de ambitie om deze zoveel mogelijk waardevast te houden.

Wanneer het pensioenfonds op korte termijn niet meer aan deze doelstellingen kan voldoen, dan bevindt het pensioenfonds zich in een financiële crisis. Hiervoor hebben we het financieel crisisplan opgesteld.

Bekijk het financieel crisisplan.

In het crisisplan geven we antwoord op de volgende vragen:

  • Wanneer is er sprake van een crisis?
  • Bij welke dekkingsgraad kan het pensioenfonds er zonder korten niet meer uitkomen?
  • Welke maatregelen staan ons ter beschikking?
  • Hoe realistisch is de inzet van die maatregelen?
  • Wat is het financiële effect van de maatregelen?
  • Op welke wijze houden we rekening met evenwichtige belangenafweging?
  • Hoe en wanneer communiceren we met de belanghebbenden in een crisissituatie?
  • Hoe werkt het besluitvormingsproces?