Ons beleggingsbeleid

Zo bouwen we aan een goed en duurzaam pensioen

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus belegt een groot vermogen voor de pensioenen van zijn deelnemers. We beleggen uitsluitend in producten die we zelf begrijpen en kunnen uitleggen.

We zijn volstrekt helder over het beleggingsbeleid en de resultaten daarvan. Een belangrijk uitgangspunt is verantwoord beleggen, waarmee we uitdrukking geven aan de maatschappelijke betrokkenheid van het fonds.

Wij hebben de beleggingsbeginselen van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus vastgelegd in onderstaande uitgangspunten. Door professionele partijen in te schakelen, brengen we deze beginselen optimaal in de praktijk. In het jaarverslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleggingsbeleid.

Enkele van onze beleggingsovertuigingen:

 • De beleggingen sluiten aan bij de verplichtingen en de ambities van het pensioenfonds. De keuze van het strategisch beleggingsbeleid is daarbij de belangrijkste beslissing in het beleggingsproces.
 • Het pensioenfonds heeft een maatschappelijk rol in het bijdragen aan een leefbare en duurzame wereld.
 • Het meewegen en integreren van environmental, social and governance aspecten in de beleggingskeuzes draagt bij aan verantwoorde, stabiele en positieve beleggingsresultaten.
 • Als lange termijn belegger kan het fonds een deel van het vermogen beleggen in producten die niet direct te verkopen zijn, maar daardoor wel extra rendement opleveren.
 • Het pensioenfonds belegt in producten die het zelf begrijpt en kan uitleggen.
 • Kostenbewustzijn is essentieel bij het inrichten van een beleggingsportefeuille. Verwachte opbrengsten zijn onzeker, maar kosten merendeels niet.

Lees meer over onze beleggingsbeginselen.

Het bestuur van het pensioenfonds laat zich voor het vermogensbeheer ondersteunen door een beleggingscommissie. Deze neemt onder meer het toezicht op de beleggingsportefeuille gedurende het jaar voor haar rekening. Ook onderhoudt de commissie de contacten met de verschillende partijen die bij het vermogensbeheer betrokken zijn.

Het pensioenfonds schakelt vier partijen in voor vermogensbeheer:

 • BMO Global Asset Management levert het strategisch advies en de rapportages over het vermogens- en risicobeheer. Daarnaast beheert zij de portefeuille staatsobligaties en de afdekking van het renterisico.
 • PGGM Vermogensbeheer beheert circa 70% van het vermogen.
 • Syntrus Achmea Real Estate & Finance beheert de hypothekenportefeuille en een deel van de vastgoedportefeuille.
 • Bouwinvest beheert een deel van de vastgoedportefeuille.
 • CACEIS is onze custodian die de bewaarneming van de beleggingen doet en de beleggingsadministratie voert.