Hoorrecht voor gepensioneerden en voormalig deelnemers

Sociale partners (werknemers- en werkgeverorganisaties) spreken af hoe de overstap naar de vernieuwde pensioenregeling plaatsvindt. Deze afspraken leggen zij vast in een zogenoemd transitieplan. Omdat gepensioneerden en voormalige deelnemers (met nog pensioen bij ons fonds) niet vertegenwoordigd zijn bij de sociale partners, is er voor deze deelnemers een wettelijk hoorrecht. Verenigingen van gepensioneerden en voormalig deelnemers krijgen de mogelijkheid om aan sociale partners een oordeel te geven over of en hoe de huidige pensioenen worden omgezet naar de nieuwe regels.

Meld uw vereniging vóór 30 september 2023

Verenigingen die hun oordeel willen geven over het concept-transitieplan kunnen zich melden door een e-mail te sturen naar: info@sfa-architecten.nl. Voor andere vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het pensioenfonds. Die verenigingen bestaan op dit moment nog niet. Het is aan de gepensioneerden en voormalig deelnemers om die op te richten. Verenigingen moeten zich vóór 30 september 2023 melden, zodat de sociale partners hun oordeel tijdig kunnen meenemen bij de besluitvorming.

Voorwaarden voor de verenigingen

Verenigingen die gebruik willen maken van het hoorrecht, moeten aan bepaalde eisen voldoen: 

  • De vereniging heeft een volledige rechtsbevoegdheid. 
  • In de statuten moet staan dat zij de belangen van gepensioneerden of voormalige deelnemers behartigen. 
  • Zij moeten minimaal 1.000 gepensioneerden of 1.000 voormalige deelnemers vertegenwoordigen.
  • Zij moeten zich vóór 30 september 2023 melden bij sociale partners (en het moment van horen moeten zij voldoen aan bovenstaande voorwaarden). 
  • Het is niet mogelijk om individueel bezwaar te maken.

Wat gebeurt er met de input van de verenigingen?

Het hoorrecht is niet bindend. Sociale partners moeten het oordeel van de vereniging van gepensioneerden en voormalige deelnemers overwegen, maar ze zijn niet verplicht het uit te voeren. Wel moeten zij de verenigingen informeren over wat er met hun oordeel gedaan is.

Wat als er geen gebruik wordt gemaakt van het hoorrecht?

Pensioengerechtigden zijn vertegenwoordigd in het bestuur en verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds. De belangen van pensioengerechtigden worden dus sowieso vertegenwoordigd, ook als er geen gebruik wordt gemaakt van hoorrecht.

Wat staat er in het transitieplan?

In het transitieplan staat hoe de overstap naar de nieuwe pensioenregels gemaakt wordt. Er staat bijvoorbeeld in wat er gebeurt met de pensioenaanspraken en pensioenrechten die al opgebouwd zijn. Ook staat in het plan wat de effecten zijn voor alle groepen deelnemers, dus ook voor gepensioneerden en voormalige deelnemers. Deze effecten moeten evenwichtig uitpakken voor alle betrokkenen. Verder worden in het transitieplan ook afspraken gemaakt over een gezamenlijke buffer om tegenvallers in de nieuwe pensioenregeling op te vangen.