Tijdlijn nieuwe regels voor pensioen

Er is een nieuwe pensioenwet, de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Deze wet ging op 1 juli 2023 in. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen over zijn op de nieuwe regels. De meeste pensioenfondsen willen de overstap al eerder maken. Pensioenfonds voor de Architectenbureaus gaat 1 januari 2027 over op de nieuwe regels. 

Nieuwe regels voor pensioen van kracht

De Eerste Kamer stemt in met de Wet toekomst pensioenen. De nieuwe regels voor pensioen zijn vanaf nu van kracht.

Besluit sociale partners & hoorrecht

  • Sociale partners in de branche maken een definitieve keuze voor het type pensioenregeling voor de medewerkers van de architectenbureaus.
  • Aanmelden voor hoorrecht
    Verenigingen van gepensioneerden en voormalig deelnemers krijgen de mogelijkheid om aan sociale partners een oordeel te geven of en hoe de huidige pensioenen worden omgezet naar de nieuwe regels. Dit is vastgelegd in het transitieplan. Verenigingen moeten zich vóór 30 september 2023 melden.

Duidelijkheid over de nieuwe pensioenregeling

In 2024 is er duidelijkheid over de invulling van de nieuwe pensioenregeling. Sociale partners beslissen onder meer of en hoe de bestaande pensioenen overgaan naar de nieuwe regels voor pensioen. Ook kijken ze naar de hoogte van de premie, en hoe risico’s worden gedeeld.

Voorbereiding overstap

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus bereidt zich voor op de overstap. Dit gebeurt vooral achter de schermen. Denk aan het aanpassen van de pensioenadministratie en alle communicatie over de nieuwe pensioenregeling.

Overstap naar de nieuwe regels voor pensioen

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus stapt per 1 januari 2027 over naar de nieuwe pensioenregeling. Dit is het moment dat de nieuwe regels gaan gelden voor alle deelnemers, zowel de werkenden als de gepensioneerden.

Nieuwe regels voor pensioen gaan in

Uiterlijk op deze datum stappen alle pensioenfondsen over naar de nieuwe regels voor pensioen.

Op de hoogte blijven?

In onze nieuwsbrief delen wij ook informatie over de nieuwe regels voor pensioen. Krijgt u deze nog niet? Meld u dan snel aan.