Tijdlijn vernieuwd pensioenstelsel

Er komt een nieuwe pensioenwet, de Wet toekomst pensioenen (Wtp). De wet gaat op 1 juli 2023 in. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen aangepast zijn aan de nieuwe regels. De meeste pensioenfondsen willen de overstap naar het vernieuwde pensioenstelsel al eerder maken. Pensioenfonds voor de Architectenbureaus richt zich op 2027.

2022

In 2022: De Tweede Kamer stemt eind december 2022 in met de nieuwe regels.

Net voor het kerstreces, op 22 december 2022, heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen.

2023

In 2023: Wetsbehandeling in de Eerste Kamer

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer de Wet toekomst pensioenen aangenomen. De wet gaat in per 1 juli 2023.

In 2023: Besluit sociale partners

Sociale partners in de branche maken een definitieve keuze voor het type pensioenregeling voor de medewerkers van de architectenbureaus.

1 juli 2023: Ingangsdatum Wet toekomst pensioen

De Wet toekomst pensioenen gaat op 1 juli 2023 in. Uiterlijk op 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen zijn overgestapt op de nieuwe regels voor pensioen. Als de wet definitief is kan de precieze invulling van de pensioenregeling worden bepaald en verder worden uitgewerkt.

Uiterlijk 30 september 2023: aanmelden voor hoorrecht

Verenigingen van gepensioneerden en voormalig deelnemers krijgen de mogelijkheid om aan sociale partners een oordeel te geven of en hoe de huidige pensioenen worden omgezet naar de nieuwe regels. Dit is vastgelegd in het transitieplan. Verenigingen moeten zich vóór 30 september 2023 melden.

2024

Uiterlijk 2024: Duidelijkheid over de nieuwe pensioenregeling

In 2024 is er duidelijkheid over de invulling van de nieuwe pensioenregeling. Sociale partners beslissen onder meer of en hoe de bestaande pensioenen overgaan naar het vernieuwde pensioenstelsel. Ook kijken ze naar de hoogte van de premie, en hoe risico’s worden gedeeld.

2025

In 2025: Voorbereiding overstap

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus bereidt zich voor op de overstap. Dit gebeurt vooral achter de schermen. Denk aan het aanpassen van de pensioenadministratie en alle communicatie over de vernieuwde pensioenregeling.

2027

1 januari 2027: Overstap naar het vernieuwde pensioenstelsel

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus stapt per 1 januari 2027 over naar de nieuwe pensioenregeling. Dit is het moment dat de nieuwe regels gaan gelden voor alle deelnemers, zowel de werkenden als de gepensioneerden.

2028

Uiterlijk 1 januari 2028: het vernieuwde pensioenstelsel gaat in

Uiterlijk op deze datum stappen alle pensioenfondsen over naar het vernieuwde pensioenstelsel.

Op de hoogte blijven?

In onze nieuwsbrief delen wij ook informatie over het vernieuwde pensioenstelsel. Krijgt u deze nog niet? Meld u dan snel aan.