Tijdlijn nieuwe pensioenstelsel

Er komt een nieuwe pensioenwet, de Wet toekomst pensioenen. De wet gaat naar verwachting op 1 juli 2023 in. Hiervoor moet eerst de Eerste Kamer nog instemmen met de wet. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen aangepast zijn aan de nieuwe regels. De meeste pensioenfondsen willen de overstap naar het nieuwe stelsel al eerder maken. Pensioenfonds voor de Architectenbureaus richt zich op 2026.

2022

In 2022: De Tweede Kamer stemt eind december 2022 in met de nieuwe regels.
Net voor het kerstreces, op 22 december 2022, heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen.

2023

In 2023: Wetsbehandeling in de Eerste Kamer
Nu gaat de Eerste Kamer nog naar de wet kijken. Ook daar wordt gestemd. Het is de bedoeling dat dit uiterlijk 30 mei 2023 gebeurt. Dan kan de wet ingaan op 1 juli 2023.
In 2023: Besluit sociale partners
Sociale partners in de branche maken een definitieve keuze voor het type pensioenregeling voor de medewerkers van de architectenbureaus.
1 juli 2023: Verwachte ingangsdatum Wet toekomst pensioen
Gestreefd wordt om de Wet toekomst pensioenen op 1 juli 2023 te laten ingaan. Uiterlijk op 1 januari 2027 moeten alle pensioenfondsen zijn overgestapt op de nieuwe regels voor pensioen. Als de wet definitief is kan de precieze invulling van de pensioenregeling worden bepaald en verder worden uitgewerkt.

2024

Uiterlijk 2024: Duidelijkheid over de nieuwe pensioenregeling
In 2024 is er duidelijkheid over de invulling van de nieuwe pensioenregeling. Sociale partners beslissen onder meer of en hoe de bestaande pensioenen overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Ook kijken ze naar de hoogte van de premie, en hoe risico’s worden gedeeld.

2025

In 2025: Voorbereiding overstap
Pensioenfonds voor de Architectenbureaus bereidt zich voor op de overstap. Dit gebeurt vooral achter de schermen. Denk aan het aanpassen van de pensioenadministratie en alle communicatie over de nieuwe pensioenregeling.  

2026

1 januari 2026: Verwachte overstap naar de vernieuwde pensioenregeling
Naar verwachting stapt Pensioenfonds voor de Architectenbureaus per 1 januari 2026 over naar de vernieuwde pensioenregeling. Dit is het moment dat de nieuwe regels gaan gelden voor alle deelnemers, zowel de werkenden als de gepensioneerden.

2027

Uiterlijk 1 januari 2027: het nieuwe pensioenstelsel gaat in
Uiterlijk op deze datum stappen alle pensioenfondsen over naar het nieuwe pensioenstelsel.