Waarom nieuwe regels voor pensioen?

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de samenleving. De demografie, economie en arbeidsmarkt zijn anders. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan of beginnen voor zichzelf. Daarom heeft het kabinet samen met werkgevers- en werknemersorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe pensioenafspraken.

Uw pensioen beweegt mee met de economie

Met de nieuwe regels heeft u eerder zicht op de hoogte van uw pensioen. De afgelopen jaren konden pensioenen vaak niet worden verhoogd, terwijl pensioenfondsen wel veel geld in kas hadden. Dat was voor veel mensen moeilijk te begrijpen. Daarom komen er nieuwe regels.  

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus hoeft met de nieuwe regels een minder grote reserve te hebben. Daardoor kunnen de pensioenen eerder omhoog.  

Pensioenen kunnen ook eerder omlaag. Maar we houden geld opzij om tegenvallers op te vangen. Zo proberen we het pensioen zo stabiel mogelijk te houden. 

Iedereen een pensioenpot

Het pensioen wordt ook transparanter en persoonlijker. Nu beheert het pensioenfonds een grote pot geld en mensen weten niet welk deel van hen is. Straks wordt al het pensioen omgezet in een pensioenpot. Dan ziet iedereen hoeveel er in zijn of haar pensioenpot zit.  

Werknemers en werkgevers leggen geld opzij voor het pensioen. Dat geld komt in de pensioenpot. Daarbij komt de opbrengst van de beleggingen. De ervaring is dat beleggen op lange termijn een goed rendement oplevert. Daardoor groeit de pensioenpot. De opbrengst kan ook wel eens tegenvallen. Dan daalt het bedrag in de pensioenpot. Om te voorkomen dat uw pensioen lager wordt, houden we wel een reserve aan. Deze reserve is bedoeld om de pensioenen zo stabiel mogelijk te houden.

Van het geld uit de pensioenpotten betalen we elke maand een pensioen, zolang iemand leeft.  Het is dus niet een pot die mensen zelf kunnen uitgeven. Het geld is bestemd voor het pensioen. 

Andere arbeidsmarkt

De nieuwe regels voor pensioen sluiten beter aan op de huidige arbeidsmarkt. Nu krijgt iedereen voor elke euro pensioenpremie evenveel pensioen. Het maakt niet uit hoe oud iemand is. Eigenlijk klopt dat niet, want het duurt nog lang voordat jonge mensen met pensioen gaan. Elke euro die zij inleggen voor hun pensioen kan meer opbrengen dan de inleg van ouderen.  Zo’n systeem werkt goed zolang mensen hun hele leven – liefst bij hetzelfde pensioenfonds – pensioen opbouwen. Dat gebeurt tegenwoordig niet meer zo vaak.  

Mensen veranderen vaker van baan en zijn soms ook een periode ondernemer. De nieuwe regels houden hier rekening mee. Elke euro levert voor iedereen evenveel pensioen op. Er is een groep mensen van middelbare leeftijd die door deze verandering minder pensioen krijgen. Zij krijgen compensatie. 

Op de hoogte blijven?

In onze nieuwsbrief delen wij ook informatie over de nieuwe regels voor pensioen. Krijgt u deze nog niet? Meld u dan snel aan.