Bestuur

Het bestuur is onder meer verantwoordelijk voor het beleid, de uitvoering van de pensioenregelingen en het beheer van het vermogen van het fonds.

De samenstelling van het bestuur

Het bestuur van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus bestaat uit:

  • 3 vertegenwoordigers van de werkgevers
  • 2 vertegenwoordigers van de werknemers
  • 1 vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden
  • 2 onafhankelijke leden

Contact
Wilt u contact opnemen met het bestuur of 1 van de bestuursleden? Stuur dan een e-mailbericht aan bestuur@architectenpensioen.nl.

Het bestuur bestaat uit:

Vertegenwoordiger werknemers, aangewezen door CNV Vakmensen.

Voor Harrie de Vaan staat goede verantwoording en transparantie van het fonds voorop met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de belangen van alle groepen die worden vertegenwoordigd.Vertegenwoordiger werkgevers, aangewezen door BNA.

"Ik vind het belangrijk dat iedereen tijdig begint met het opbouwen van een (in hoogte en in maatschappelijke waarde) duurzaam inkomen voor zichzelf later of voor zijn/haar partner na overlijden. Daarvoor zijn de keuzes die we vandaag maken al belangrijk. Voor iedereen die werkt of gewerkt heeft binnen de branche en hun nabestaanden."

 

Vertegenwoordiger werkgevers, aangewezen door BNA.

Rob Nagtegaal streeft na dat het pensioenfonds tegen een redelijke premie een toereikend en voorspelbaar pensioen uitkeert. Daartoe dient het pensioenfonds het geld in het belang van de deelnemers maatschappelijk verantwoord te beleggen.


Gekozen vertegenwoordiger gepensioneerden.

Ivo Slikkerveer zet zich in voor een op lange termijn gezonde financiële positie. Evenwichtige belangenafweging is daarbij zijn uitgangspunt.


Vertegenwoordiger werkgevers, aangewezen door BNA.

Monique Groenen streeft naar een goed resultaat voor alle betrokkenen en wil daar helder over communiceren.

Onafhankelijk bestuurslid.

Arjen Soederhuizen streeft naar een evenwichtige en verantwoorde afweging van de belangen van alle betrokkenen. Het ultieme doel daarbij is om deelnemers een voorspelbaar en passend pensioen te bieden tegen acceptabele kosten.

Onafhankelijk bestuurslid.

Peter de Groot zet zich in om deelnemers de welvaat te geven die past bij hun uitgesteld loon.