Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het handelen van het bestuur, het door het bestuur uitgevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst.

Het beknopte oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag 2018. Op verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering heeft het verantwoordingsorgaan geoordeeld en aanbevelingen gedaan. U leest hier het hele oordeel van het verantwoordingsorgaan over 2018.

Het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus bestaat uit:

  • twee vertegenwoordigers van de werkgevers.
  • twee vertegenwoordigers van de werknemers.
  • twee vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden.
Het verantwoordingsorgaan kan het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven. 
 

Contact
Wilt u contact opnemen met het verantwoordingsorgaan of een van de leden? Stuur dan een e-mail naar verantwoordingsorgaan@architectenpensioen.nl.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit:

Vertegenwoordiger werkgevers, aangewezen door BNA.

Gert-Jan Groeneveld wil bijdragen aan een betaalbare pensioenregeling voor zowel werkgevers als werknemers, waarbij rekening wordt gehouden met een evenwichtige belangenafweging tussen deelnemers, gepensioneerden en slapers.

Vertegenwoordiger gepensioneerden, aangewezen door De Unie.

Theo Termond is gepensioneerde bij ons pensioenfonds en hij weet uit eigen ervaring dat pensioenen niet waardevast zijn. Daarom wil hij dat de besluitvorming over indexatie transparant is en duidelijk gecommuniceerd wordt. Hij verwacht van het pensioenfonds dat het zorgvuldig en maatschappelijk verantwoord met de toevertrouwde gelden omgaat: duurzaam, groen en met oog voor de wereld van morgen!

Vertegenwoordiger werknemers, aangewezen door De Unie.

Dineke Borghuis wil een duurzame en solide behartiging van de pensioenaanspraken van alle deelnemers.

Aangewezen door BNA. 

Elles Borgert wil bijdragen aan een solide pensioenregeling in de architectenbranche voor zowel werknemers, werkgevers, slapers en gepensioneerden.

Vertegenwoordiger werknemers, aangewezen door de vakbond FNV.

Jarno Schellenberg wil graag een goede en eerlijke pensioenregeling die voor iedereen haalbaar en duidelijk is.