Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het handelen van het bestuur, het door het bestuur uitgevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst.

Dit oordeel wordt opgenomen in het jaarverslag. Het verantwoordingsorgaan kan het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven.

Het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus bestaat uit:

  • twee vertegenwoordigers van de werkgevers.
  • twee vertegenwoordigers van de werknemers.
  • twee vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden.

Contact
Wilt u contact opnemen met het verantwoordingsorgaan of een van de leden? Stuur dan een e-mail naar verantwoordingsorgaan@architectenpensioen.nl.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit:

Vertegenwoordiger werkgevers, aangewezen door BNA.

Gert-Jan Groeneveld wil bijdragen aan een betaalbare pensioenregeling voor zowel werkgevers als werknemers, waarbij rekening wordt gehouden met een evenwichtige belangenafweging tussen deelnemers, gepensioneerden en slapers.

Vertegenwoordiger gepensioneerden, aangewezen door De Unie.

Theo Termond is gepensioneerde bij ons pensioenfonds en hij weet uit eigen ervaring dat pensioenen niet waardevast zijn. Daarom wil hij dat de besluitvorming over indexatie transparant is en duidelijk gecommuniceerd wordt. Hij verwacht van het pensioenfonds dat het zorgvuldig en maatschappelijk verantwoord met de toevertrouwde gelden omgaat: duurzaam, groen en met oog voor de wereld van morgen!

Vertegenwoordiger werknemers, aangewezen door De Unie.

Dineke Borghuis wil een duurzame en solide behartiging van de pensioenaanspraken van alle deelnemers.

Vertegenwoordiger gepensioneerden, aangewezen door de ANBO.

Bart van den Bos, als gepensioneerde bij ons pensioenfonds, staat evenals de ANBO voor een evenwichtige belangenbehartiging tussen alle generaties. 'Betaalbaar' voor de jongere generaties en 'haalbaar' voor de gepensioneerde deelnemers. Consistent beleid gebaseerd op degelijke verantwoorde keuzes en beslissingen.

Elles Borgert wil bijdragen aan een solide pensioenregeling in de architectenbranche voor zowel werknemers, werkgevers, slapers en gepensioneerden.