Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het handelen van het bestuur, het door het bestuur uitgevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst.

Het verantwoordingsorgaan geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Bijvoorbeeld over het toeslagbeleid, het beloningsbeleid en het communicatiebeleid. Of bij ingrijpende wijzigingen zoals een fusie, of de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. De leden oordelen over het handelen van het bestuur. Hun beknopte oordeel komt in het jaarverslag.

Verkiezingen 2021

In november zijn er verkiezingen bij ons fonds. In het verantwoordingsorgaan komt 1 zetel vrij voor een vertegenwoordiger namens pensioengerechtigden. Stel u kandidaat! Dit kan tot uiterlijk 15 oktober 2021.

Bekijk onze animatiefilm over het verantwoordingsorgaan en de verkiezingen.

Stel u nu kandidaat

Jaarverslag 2020

Op verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering heeft het verantwoordingsorgaan geoordeeld en aanbevelingen gedaan. U leest hier het hele oordeel van het verantwoordingsorgaan over 2020.

De samenstelling van het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus bestaat uit:

  • 2 vertegenwoordigers van de werkgevers.
  • 2 vertegenwoordigers van de werknemers.
  • 2 vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden.
Het verantwoordingsorgaan kan het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven.


Per 1 juli 2021 is er een vacature voor een VO-lid 
namens de werknemers. En per 1 januari 2022 een vacture voor een lid namens pensioengerechtigden. Alleen de laatste vacature wordt vervuld met verkiezingen.

Contact

Wilt u contact opnemen met het verantwoordingsorgaan of een van de leden? Stuur dan een e-mail naar verantwoordingsorgaan@architectenpensioen.nl.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit:

Vertegenwoordiger werkgevers, aangewezen door BNA.

Gert-Jan Groeneveld wil bijdragen aan een betaalbare pensioenregeling voor zowel werkgevers als werknemers, waarbij rekening wordt gehouden met een evenwichtige belangenafweging tussen deelnemers, gepensioneerden en slapers.

Vertegenwoordiger gepensioneerden, aangewezen door De Unie.

Theo Termond is gepensioneerde bij ons pensioenfonds en hij weet uit eigen ervaring dat pensioenen niet waardevast zijn. Daarom wil hij dat de besluitvorming over indexatie transparant is en duidelijk gecommuniceerd wordt. Hij verwacht van het pensioenfonds dat het zorgvuldig en maatschappelijk verantwoord met de toevertrouwde gelden omgaat: duurzaam, groen en met oog voor de wereld van morgen!

Vertegenwoordiger gepensioneerden, aangewezen door de ANBO. 

Bart van den Bos, als gepensioneerde bij ons pensioenfonds, staat evenals de ANBO voor een evenwichtige belangenbehartiging tussen alle generaties. 'Betaalbaar' voor de jongere generaties en 'haalbaar' voor de gepensioneerde deelnemers. Consistent beleid gebaseerd op degelijke verantwoorde keuzes en beslissingen.

Vertegenwoordiger werknemers, aangewezen door vakbond FNV.

Sjouke wil graag een bijdrage leveren aan een goede verantwoording en transparantie van het fonds. Ook wil hij graag adviseren en een klankbord zijn voor het bestuur, gericht op een toekomstbestendige pensioenregeling. 

Het doel is een kwalitatieve, betaalbare en kostendekkende pensioenregeling voor alle deelnemers en generaties binnen de architectenbranche.

Aangewezen door BNA. 

Elles Borgert wil bijdragen aan een solide pensioenregeling in de architectenbranche voor zowel werknemers, werkgevers, slapers en gepensioneerden.