Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het handelen van het bestuur, het door het bestuur uitgevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst.

Wat doet het verantwoordingsorgaan?

Bekijk de korte animatiefilm hierboven. Het verantwoordingsorgaan geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Bijvoorbeeld over het toeslagbeleid, het beloningsbeleid en het communicatiebeleid. Of bij ingrijpende wijzigingen zoals een fusie, of de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. De leden oordelen over het handelen van het bestuur. Hun beknopte oordeel komt in het jaarverslag.

Jaarverslag 2021

Op verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering heeft het verantwoordingsorgaan geoordeeld en aanbevelingen gedaan. U leest hier het hele oordeel van het verantwoordingsorgaan over 2021.

De samenstelling van het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus bestaat uit:

  • 2 vertegenwoordigers van de werkgevers.
  • 2 vertegenwoordigers van de werknemers.
  • 2 vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden.
Het verantwoordingsorgaan kan het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven.

Contact

Wilt u contact opnemen met het verantwoordingsorgaan of een van de leden? Stuur dan een e-mail naar verantwoordingsorgaan@architectenpensioen.nl.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit:

Vertegenwoordiger werkgevers, aangewezen door BNA.

Willeke Vester wil zorgen dat de jongere werknemers zich bewust worden van hun toekomstige pensioen en dat het pensioen betaalbaar blijft voor de huidige gepensioneerden en de toekomstige gepensioneerden. Verder vindt zij het belangrijk dat er maatschappelijk verantwoorde keuzes gemaakt worden, als het gaat om waarin door het pensioenfonds geïnvesteerd wordt.

Vertegenwoordiger gepensioneerden, aangewezen vanuit verkiezingen.

Machiel Kuijt geniet na 48 jaar werkzaam te zijn geweest bij architecten- en ingenieursbureaus, van een welverdiend pensioen.  Als lid van het verantwoordingsorgaan van ‘zijn’ pensioenfonds komt veel, van dat waar hij in zijn veelzijdige loopbaan mee te maken heeft gehad, mooi samen. Hij wil graag bijdragen aan een welverdiend pensioen voor onze huidige en toekomstige deelnemers.

Vertegenwoordiger gepensioneerden, aangewezen door de ANBO. 

Bart van den Bos, als gepensioneerde bij ons pensioenfonds, staat evenals de ANBO voor een evenwichtige belangenbehartiging tussen alle generaties. 'Betaalbaar' voor de jongere generaties en 'haalbaar' voor de gepensioneerde deelnemers. Consistent beleid gebaseerd op degelijke verantwoorde keuzes en beslissingen.

Vertegenwoordiger werknemers, aangewezen door vakbond FNV.

Sjouke wil graag een bijdrage leveren aan een goede verantwoording en transparantie van het fonds. Ook wil hij graag adviseren en een klankbord zijn voor het bestuur, gericht op een toekomstbestendige pensioenregeling. 

Het doel is een kwalitatieve, betaalbare en kostendekkende pensioenregeling voor alle deelnemers en generaties binnen de architectenbranche.

Vertegenwoordiger werkgevers, aangewezen door BNA.

Elles Borgert wil bijdragen aan een solide pensioenregeling in de architectenbranche voor zowel werknemers, werkgevers, slapers en gepensioneerden.

Vertegenwoordiger werknemers, aangewezen door vakbond CNV.

Danielle Verweij wil graag dat de pensioenregeling meer gaat leven onder jongere werknemers in de architectenbranche. Er komt een nieuw pensioenstelsel en Danielle wil zich inzetten voor een evenwichtig pensioenfonds en duidelijke communicatie over de veranderingen, impact en mogelijkheden die dit nieuwe stelsel biedt.